Opleiding 29 novicen "Misioneras de Jesus Verbo y Victima" (Peru)

Project
Zij gaan overal heen waar maar zelden een priester komt. In de verst afgelegen, armste en moeilijkste gebieden delen de religieuzen in hun blauwe gewaden de armoede en verlatenheid van de mensen en geven hun hoop.
20120906Peru002

Zij gaan overal heen waar maar zelden een priester komt. In de verst afgelegen, armste en moeilijkste gebieden delen de religieuzen in hun blauwe gewaden de armoede en verlatenheid van de mensen en geven hun hoop. Al meer dan 500 missionarissen van de lerende en verzoenende Heiland ("Misioneras de Jesus Verbo y Victima"), een in 1961 in Peru opgerichte orde die al in zes Latijns-Amerikaanse landen werkzaam is, zijn voor mensen die niet alleen onder de moeilijkste omstandigheden leven, maar ook vaak de troost van de Kerk moeten missen, tot tastbare engelen geworden. Over hobbelige wegen rijden zij bijna eindeloos lijkende afstanden af op de fiets, op de rug van een ezel of paard of met primitieve karren, of zij gaan urenlang te voet. In enkele gebieden kunnen zij alleen maar per boot komen. Zij brengen de mensen niet alleen steun bij concrete alledaagse zorgen en nood, maar ze bidden ook met hen, troosten de zieken en stervenden op hun laatste weg, mogen hun de communie uitreiken, dopen kinderen, leiden begrafenissen en woord- en gebedsdiensten en geven catechismusonderricht. Hun onvermoeibare dienstwerk onder de zwaarste omstandigheden wordt ook gevoed door hun contemplatieve gebedsleven. Zij stralen een grote vreugde en een diep geluk uit, hoewel zij de armoede van de armste delen en hun nood met zich mee dragen. Zij offeren hun leven op voor priesterroepingen en voor de gelovigen die de aanwezigheid van een priester moeten missen.

29 jonge vrouwen bereiden zich momenteel in het noviciaat van de orde in het Peruviaanse Caraveli erop voor om ergens in Latijns-Amerika God in de armste onder de armen te dienen, Met 6.500 Euro (224 euro per novice) ondersteunt Kerk in Nood hun opleiding.

Dit project is een voorbeeld van het werk dat Kerk in Nood doet. Uw gift zal aan dit project of aan een soortgelijk project worden besteed en het pastorale werk mogelijk maken.

Projectcode: 234-03-79