Opleiding 28 seminaristen Braziliaans bisdom Marília

Project
Tot nu toe behoort Brazilië nog steeds tot het land met de meeste Katholieken ter wereld.
20170121_Brazilie_project01

Tot nu toe behoort Brazilië nog steeds tot het land met de meeste Katholieken ter wereld. Het aantal Katholieke gelovigen buiten de steden neemt echter geleidelijk af. Vandaag zegt nog ongeveer 72 % van de meer dan 190 miljoen Brazilianen katholiek te zijn, ofschoon de cijfers daarover nogal uiteen lopen. Wat wel heel duidelijk is dat dit aantal drastisch daalt.

Sekten

Een grote verscheidenheid aan sekten en kerken van de Pinkstergemeente duikt overal op en gaat door met zich te verspreiden. Zij lokken mensen met onrealistische beloften van snel rijk worden, gezondheid en het vervullen van hun dromen. Momenteel zijn er meer dan 35.000 van deze “vrij kerken”. Veel mensen vallen makkelijk ten prooi aan deze beloften, vooral het ontgoochelde en ontwortelde volk in de sloppenwijken rondom de grote steden. Velen van hen zijn daar, getroffen door jaren van grote droogte, vanuit het noordoosten naartoe getrokken. Zij waren niet meer in staat hun familie te eten te geven. Hun hoop en dromen op een beter leven in de grote stad liep evenwel op een grote teleurstelling uit. Nadat ze hun laatste cent hadden uitgegeven om naar dat zo gehoopte “beloofde land” te reizen mogen ze nu blij zijn als ze iets kunnen verdienen als straatveger. De meesten echter blijven altijd werkeloos en komen zo terecht in een vicieuze cirkel van scheidingen, verslaving, alcoholisme en geweld.

Priestertekort

Als gevolg hiervan staat de Katholieke kerk voor enorme opgaven omdat, de grootte van het land in aanmerking genomen en het toch nog aanzienlijk aantal katholieken, er een enorm tekort aan priesters is. De parochies zijn dikwijls geweldig groot met sommigen die wel 100.000 parochianen tellen. Het is dus goed te begrijpen dat één van de grote zorgen voor de plaatselijke kerk is het bevorderen van priesterroepingen. “Laat een parochie 20 jaar zonder priester en men zal dieren gaan aanbidden. Een priester is geen priester voor zichzelf maar hij is er voor zijn parochianen “ dat zei de Heilige Pastoor van Ars, Jean Marie Vianney ooit toen hij voor dat gevaar waarschuwde. Dat is nogal bout gesproken maar het zal zeker van toepassing kunnen zijn op de huidige situatie van de kerk in Brazilië. Als er geen priesters zijn zal het volk zich makkelijk van de Kerk afkeren en zijn toevlucht zoeken bij de sekten.

Bisdom Marilía

In het bisdom Marilía in het departement Sao Paulo zijn op het ogenblik 28 jonge mannen die zich voorbereiden op hun priesterwijding. Dit departement is enorm groot. Het bestrijkt een gebied van bijna 11.980 vierkante kilometer en is verdeeld in 61 parochies. Er wonen 729.000 trouwe Katholieken zodat iedere parochie bijna 12.000 parochianen telt. In dit bisdom werken toch maar 57 priesters. Er is dus grote behoefte aan nieuwe roepingen. De jonge mannen die in het seminarie worden opgeleid moeten niet alleen priesters zijn maar goede priesters. Daarvoor hebben zij niet alleen een gedegen academische vorming nodig maar moeten zij ook op spiritueel en medemenselijk vlak goed voorbereid en begeleid worden. Ook moeten zij tegelijkertijd goed inzicht krijgen in het pastorale werk door het bezoeken van parochies, katholieke zorgcentra en instellingen om zo ervaring op te doen en behulpzaam kunnen zijn.

Wij steunen dit bisdom met €7000 om deze vorming mede te bekostigen.

Code: 212-02-79

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van Kerk in Nood mogelijk maken.

Foto: Kerk in Nood