Opleiding 16 catechisten in Mtandika (Tanzania)

Project
Elk jaar stijgt het aantal christenen in Afrika ongeveer met 8,4 miljoen mensen. Dat betekent dat gemiddeld elke dag 23.000 mensen worden gedoopt. Over dertig jaar zal het aantal christenen op het continent verdubbeld zijn.
20120402tanzania001

Elk jaar stijgt het aantal christenen in Afrika ongeveer met 8,4 miljoen mensen. Dat betekent dat gemiddeld elke dag 23.000 mensen worden gedoopt. Over dertig jaar zal het aantal christenen op het continent verdubbeld zijn.

Onontbeerlijk voor het leven van de Kerk in Afrika zijn de catechisten, want ondanks het groeiende aantal roepingen tot het priesterschap zijn er op vele plaatsen gewoon veel te weinig priesters voor het aantal katholieke gelovigen. Daarom is de aanwezigheid van catechisten die de priesters in hun werk bijstaan, een absolute noodzaak – vooral in de talloze verafgelegen en vaak onbereikbare dorpen in het landelijke achterland. Zij brengen de mensen bijeen voor gebed, bereiden hen voor op het ontvangen van de sacramenten, onderwijzen hen over het Woord van God, soms in een eenvoudige kapel, soms gewoon onder een boom.

Dit is inderdaad iets wat je elke dag en altijd kunt meemaken in vele Afrikaanse dorpen – een groep gelovigen die rondom een catechist verzameld zijn, soms gezamenlijk in gebed, soms ook in de schaduw zittend, pratend over een passage van de H. Schrift; weer elders zie je een groep echtparen, vele met kleine kinderen op de arm – samen lerend hoe zij met succes een christelijk gezin kunnen stichten en hun kinderen een katholieke opvoeding kunnen geven.

Zo gaat het ook in de parochie van Alle Heiligen in Mtandika in het bisdom Iringa in zuidwest Tanzania, waar het werk van de catechisten van essentiële betekenis is. De parochiepriester Francis Mkakanze is de enige priester hier in een parochie van 6.000 katholieken. En de aantallen worden alleen maar groter, want de meeste gezinnen hebben veel kinderen. Deze parochie die werd gesticht in 1994, heeft nu negen externe locaties, die de priester allemaal tweemaal per maand probeert te bezoeken. Hij leest dan de H. Mis, dient andere sacramenten toe en staat de mensen met raad en daad bij op het spirituele en praktische vlak. Maar hij kan natuurlijk niet overal tegelijk zijn en daarom zijn zijn 18 catechisten voor hem zo’n grote steun. Als hij ergens niet aanwezig kan zijn, verzamelen zij de mensen om te bidden en Woorddiensten te vieren, en zij helpen ook bij het godsdienstonderwijs in de plaatselijke dorpsscholen.

Er is echter wel een probleem. Hoewel zij werken met grote inzet en toewijding, zijn de meeste catechisten niet voldoende onderlegd in hun geloof . Zij missen vaak de fundamentele kennis die nodig is om anderen te onderwijzen. Daarom zou pastoor Francis 16 van hen graag naar cursussen sturen, zodat zij hun taak beter kunnen vervullen. Hoewel de parochianen heel erg arm zijn, hebben zij het toch klaargespeeld om 200 euro op te halen om de kosten te dekken. Maar dit is niet meer dan 12,50 € per catechist. Dit is natuurlijk lang niet genoeg, omdat zij niet alleen de kosten voor de cursus moeten betalen maar ook hun reiskosten. En dan moeten zij ook nog ergens onderdak vinden, boeken en ander materiaal aanschaffen. In totaal zal het 200 € gaan kosten per catechist. Francis Mkakanze heeft zich daarom tot "Kerk in Nood" gewend om steun – en wij hebben hem 3000 € beloofd of 187,50 € per catechist. Voor ons is dit een betrekkelijk klein bedrag – maar een klein bedrag dat grote spirituele winst kan opleveren voor een groot aantal gelovigen. Wilt u ons helpen?

Projectcode: 154-01-49

Elke gift die wij ontvangen zal aan de beschreven of gelijksoortige projecten besteed worden om de pastorale activiteiten van Kerk in Nood mogelijk te maken.