Opleiding 14 seminaristen in pas opgerichte bisdom Karonga (Malawi)

Project
Op 21 juli viert het bisdom Karonga in Noord-Malawi zijn eerste verjaardag. De stad met dezelfde naam, die aan de westelijke oever van het Nyasa-meer ligt, werd in de 19e eeuw gesticht en was destijds een...
20110511Malawi

Op 21 juli viert het bisdom Karonga in Noord-Malawi zijn eerste verjaardag. De stad met dezelfde naam, die aan de westelijke oever van het Nyasa-meer ligt, werd in de 19e eeuw gesticht en was destijds een centrum van de slavenhandel. Tegenwoordig leven de mensen in de regio van de verbouw van en de handel in rijst, koffie en katoen, van de veeteelt, visvangst en de uraniummijnen. In juli 2008 werd gevierd dat daar gedurende 1,5 miljoen arbeidsuren geen ongeluk was gebeurd. De exploitatie van de mijnen was eerst zeer omstreden, omdat mensen schade kunnen ondervinden van de radioactieve straling.

Toen bisschop Martin Mtumbuka een jaar geleden tot bisschop van het pas opgerichte bisdom werd gewijd, zei de Apostolische Nuntius in zijn preek: "Een priester is de stem van hen die geen stem hebben. Denkt u eraan dat u voor de armen spreekt en hen in hun geestelijke en sociale welzijn ondersteunt."

Wat de Vaticaanse gezant destijds zei, geldt ook voor alle andere priesters van het bisdom. De bisschop heeft negen seculiere en zes reguliere priesters die hem in zijn werk bijstaan, en op een oppervlakte van 14.000 km² zijn er tot op heden slechts vijf parochies. Van de 400.000 inwoners zijn er 61.000 katholiek. Elke parochie heeft dus gemiddeld 12.200 gelovigen. Er zijn dringend meer priesters nodig. Het Oost-Afrikaanse land, dat tot de armste er wereld gerekend wordt, heeft in het algemeen een gebrek aan priesters. Van de ongeveer 14 miljoen inwoners (schattingen schommelen tussen 14 en 16 miljoen) zijn er nauwelijks 4,6 miljoen katholiek. Al deze gelovigen worden bediend door slechts 313 seculiere en 100 reguliere priesters. Van de 113.366 nieuw gedoopte katholieken werden er in 2009 maar 18 priester.

Het Christendom kwam al in 1561 naar Malawi, toen de Jezuïeten de koning van Monomotapa doopten, die heerste over het gebied aan het Malawi-meer. De katholieke Kerk is hier dus veel ouder dan in vele andere Afrikaanse landen. Toch werd pas bijna vierhonderd jaar later, in 1937, de eerste Malawiër tot priester gewijd.

Maar er zijn bemoedigende berichten, want in het bisdom Karonga zijn nu 18 jonge mannen, die graag priester zouden willen worden.

Een van hen is Alick Mwendapanandi Sikwese. Hij werd het vorig jaar al tot diaken gewijd, toen Karonga nog tot het bisdom Lilongwe behoorde. Hij schrijft ons: "Ik ben heel erg blij dat ik de eerste priester zal zijn die in 2011 in het nieuwe bisdom Karonga door de nieuwe bisschop S.E. Martin Mtumbuka wordt gewijd." Zijn motto luidt: "Heer, mijn vrede ligt in uw wil". Alick komt uit een gezin met tien kinderen. Ook de andere seminaristen komen meestal uit kinderrijke gezinnen. Een van hen vertelt ons dat zijn vader vroeger polygaam was, maar dat hij dat nu heeft opgegeven en catecheet is geworden in de Kerk. Velen hebben hun roeping te danken aan het voorbeeld van goede priesters en hun gelovige families. De meeste gezinnen zijn echter te arm om hun zonen op de weg naar het priesterschap ook financieel te kunnen ondersteunen.. De bisschop moet dus voor hen zorgen. Daarom vraagt hij ons om steun, en wij hebben hem 7.000 euro toegezegd.

Projectcode: 135-02-79

Elke gift die wij ontvangen zal aan de beschreven of gelijksoortige projecten besteed worden om de pastorale activiteiten van Kerk in Nood mogelijk te maken.