Opleiding 14 novicen Soeurs de l’Annonciation Bobo-Dioulasso(Burkina Faso)

Project
De Katholieke Kerk in Burkina Faso is - zoals in de meeste landen van zwart Afrika - nog jong. Pas rond 1900 arriveerden de eerste missionarissen in het gebied. Dit West-Afrikaanse land, waarvan de naam in vertaling "Land van de eerbiedwaardige mens" bete
ACN-20130902burkinafaso00497

De Katholieke Kerk in Burkina Faso is – zoals in de meeste landen van zwart Afrika – nog jong. Pas rond 1900 arriveerden de eerste missionarissen in het gebied. Dit West-Afrikaanse land, waarvan de naam in vertaling "Land van de eerbiedwaardige mens" betekent, heeft rond de 16 miljoen inwoners, waarvan tegenwoordig iets meer dan 20% christen is (ca. 12 % katholieken) is. De helft van de bevolking is moslim, en net een derde hangt nog de traditionele Afrikaanse religies aan.
Net zoals in vele andere landen in Afrika zijn er veel roepingen. Vooral de vrouwelijke kloosterorden hebben een grote toeloop van nieuwe leden. Meer dan 1400 katholieke kloosterzusters wijden zich op allerlei manieren aan God en de mensen. En er is veel hulp nodig want Burkina Faso is een van de armste landen ter wereld.
Een van de congregaties die zich verheugen in een groot aantal roepingen, is de inheems gemeenschap van de Zusters van de Annunciatie uit Bobo-Dioulasso (Soeurs de l’Annonciation van Bobo-Dioulasso). Momenteel bereiden zich 14 novicen en 15 postulanten voor om zich voor altijd te verbinden aan de congregatie, en zich in het bisdom en de parochies in dienst te stellen van de Kerk en de medemensen door middel van catechese en jeugdwerk. 9 kilometer van Bobo-Dioulasso, dat ook de zetel van het gelijknamige bisdom is, hebben de zusters een opleidingsinstituut, waar de jonge vrouwen drie jaar lang hun opleiding krijgen.
Wij zouden de jonge Congregatie ook dit jaar met 7.800 euro willen helpen om hun 14 novicen op te leiden.
Projectcode: 125-05-79
Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.