Opleiding 14 novicen en 31 zusters "Canonesas de la Cruz" (Peru)

Project
Toen de stichter van Kerk in Nood, Pater Werenfried van Straaten, eind van de 50-er jaren op verzoek van Paus Johannes XXXIII voor de eerste keer naar Zuid-Amerika reisde, was hij geschokt. Hij schreef in zijn dagboek: "Heer Jezus Christus, ik ben van ver
ACN-20140129peru04696

Toen de stichter van Kerk in Nood, Pater Werenfried van Straaten, eind van de 50-er jaren op verzoek van Paus Johannes XXXIII voor de eerste keer naar Zuid-Amerika reisde, was hij geschokt. Hij schreef in zijn dagboek: "Heer Jezus Christus, ik ben van ver gekomen, om in naam van de armen met u te spreken. Onderweg heb ik met ontzetting de nood van miljoenen in mijn hart gesloten. Sta mij toe u te zeggen: Wat ik in Latijns Amerika heb gezien is een schandaal!" Na zijn terugkeer besloot hij de oorspronkelijk uitsluitend op Oost-Europa geconcentreerde hulp van Kerk in Nood tot Zuid-Amerika uit te breiden. Tot op heden heeft Kerk in Nood talrijke projecten op dit continent gefinancierd. Een van de landen die van de hulp profiteerden was Peru.

Dienst voor God en voor de naaste
Het zijn vooral kloosterzusters die zich volledig in dienst van God en de hulpbehoevenden stellen. Zij hebben onze hulp nodig, zodat zij niet alleen met een vol hart maar ook met volle handen naar de mensen kunnen gaan. Een van de kloostergemeenschappen die wij ondersteunen, is de Zusterorde van de Canonesas de la Cruz (Kanunnikessen van het Kruis), die in 1919 werd gesticht en die nu vestigingen heeft in Argentinië, Chili, Venezuela, Italië en Albanië.

Groei en opleiding
Overal waar zusters van deze orde werkzaam zijn, versterken zij de plaatselijke gemeenschappen, want zij spreken de harten van de mensen aan. Hun charisma is de Nieuwe Evangelisatie door middel van catechese en de nederige dienst aan de naaste. Als inheemse congregatie zijn de financiële middelen van de Kanunnikessen beperkt. Daarom is het zo verheugend dat de congregatie bloeit en vele jonge vrouwen zich erbij aansluiten, maar tegelijkertijd brengt dat ook een probleem met zich mee want die jonge zusters moeten goed worden opgeleid.
Zuster Sandra Gãlvez vroeg daarom Kerk in Nood om financiële steun voor de opleiding van 14 novicen en 31 zusters die hun tijdelijke geloften hebben afgelegd. Kerk in Nood heeft 16.600 euro beloofd. Dat is voldoende om de leerkrachten, de boeken, het schrijfmateriaal en reiskosten te betalen.

Projectcode: 234-05-79

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.