Op de bres voor het ongeboren leven in Argentinië

Project
Veel van de jonge meisjes zien er zelf nog uit als kinderen. Als je de baby's in hun armen ziet, zou je denken, dat het hun kleine broertjes of zusjes zijn, maar in werkelijkheid zijn ze de moeders. Velen stonden op het punt...
20101014Argentini01

Kindvrouwen

Veel van de jonge meisjes zien er zelf nog uit als kinderen. Als je de baby’s in hun armen ziet, zou je denken, dat het hun kleine broertjes of zusjes zijn, maar in werkelijkheid zijn ze de moeders. Velen stonden op het punt een abortus te ondergaan: zwanger, zonder geld, zonder hoop, en vol angst voor de toekomst. De meesten zijn afkomstig uit gebroken gezinnen, met een achtergrond van geweld, liefdeloosheid en in veel gevallen ook seksueel misbruik. Ze voelden zich waardeloos, onzeker en waren vervuld met angst. Hoe zouden zij voor een kind kunnen zorgen? De vaders weigeren verantwoordelijkheid te nemen. Dan is het toch niet zo verwonderlijk dat deze meisjes abortus als de enige uitweg zien.

In Argentinië nemen jonge meisjes hun toevlucht tot een illegale abortus, want abortus is in het land niet wettelijk toegestaan. Daar dreigt verandering in te komen want onlangs werd een wetsvoorstel ingediend dat abortus wil legaliseren, homohuwelijken wil toestaan en verplichte sterilisatie van vrouwen uit achtergestelde buurten wil toelaten.

Hulp aan jonge moeders in problemen

De katholieke Kerk verheft haar stem om daartegen te protesteren en neemt de verdediging van het ongeboren leven en het gezinsleven op zich. Maar natuurlijk is ze er zich zeer van bewust dat er veel zwangere vrouwen zijn die helemaal niet voorbereid zijn om voor hun jonge baby’s te zorgen. Daarom werd in 1989 in het bisdom San Nicolas de los Arroyos het zwangerschapscentrum "Gravida" opgericht. Het hoofdkwartier is gevestigd in de stad San Pedro, maar het heeft al 30 afdelingen in 19 verschillende bisdommen. Het centrum helpt moeders in alle soorten conflictsituaties en is er op de eerste plaats voor jonge meisjes. Ze kunnen er terecht voor advies, steun en liefdevolle aandacht voor al hun noden, waaronder zwangerschapsvoorbereiding, babyverzorging, en gezinsondersteuning.

Meer dan 440 onbetaalde, maar goed opgeleide, vrijwilligers, 20 priesters en 38 bisschoppelijke coördinatoren en parochiemedewerkers, helpen vrouwen waar ze maar kunnen. Vooral door te luisteren, advies te geven, steun te verlenen en geestelijke en psychologische bijstand te verlenen, zodat ze kunnen studeren en kansen grijpen om voor zichzelf te kunnen zorgen. Praktische opleidingen zoals een naaicursus of het leren bakken van koekjes, geven deze meisjes de mogelijkheid economisch ook op eigen benen te staan. Zij die het wensen, kunnen ook de sacramenten leren kennen en hun baby laten dopen. Jonge vrouwen en meisjes uit heel moeilijke omstandigheden, krijgen tevens onderdak, samen met hun kinderen. Maar nog meer dan de praktische hulp aan jonge zwangere vrouwen, zijn deze centra daar om vrouwen hun eigenwaarde terug te geven en hen naar hun kinderen – vanaf het moment van verwekking – te leren kijken als een groot geschenk van God.

Bezoeken van scholen

De vrijwilligers van de centra bezoeken ook scholen om jonge mensen te laten ontdekken hoe kostbaar het menselijke leven is en het belang ervan om dit te beschermen. Zo leren jonge mensen vader en moederschap te waarderen en op waarde te schatten. Ze geven ook uitleg over de betekenis van een abortus. Het Gravidacentrum streeft ernaar haar activiteiten verder uit te breiden om nog meer zwangere moeders te kunnen helpen. Maar daarvoor moeten de centra verbeterd worden, meer mensen opgeleid worden en meer reclame gemaakt worden met folders, posters en video’s. Kerk in Nood wil €10.000 bijdragen, zodat nog meer jonge vrouwen en meisjes aangemoedigd worden hun jonge kinderen in liefde te aanvaarden.

Projectcode: 209-07-39

Elke gift die wij ontvangen zal aan de beschreven of gelijksoortige projecten besteed worden om de pastorale activiteiten van Kerk in Nood mogelijk te maken.