"Oosterse Christenen zijn de hedendaagse martelaren"

woensdag, 28 oktober 2015
Nieuws
Volgens Kardinaal Leonardo Sandri, Prefect van de Vaticaanse Con- gregatie voor de Oosterse Kerken, zijn Oosterse Christenen de hedendaagse martelaren. Terwijl de ogen van de wereld gericht zijn op de situatie in Libië en op de revoluties die plaatsvinden
20112103_Kardinaal01

Volgens Kardinaal Leonardo Sandri, Prefect van de Vaticaanse Congregatie voor de Oosterse Kerken, zijn Oosterse Christenen de hedendaagse martelaren. Terwijl de ogen van de wereld gericht zijn op de situatie in Libië en op de revoluties die plaatsvinden in het Midden-Oosten, roept de Kardinaal de Katholieken op juist de benarde situatie van de Christenen in die landen niet te vergeten. De oproep komt op een moment dat geweld tegen Christenen escaleert.

 

Leed

In de brief die Sandri richt aan de gelovigen spreekt hij van "tastbaar leed", dat wordt veroorzaakt door de "escalatie van geweld tegen Christenen in het Midden-Oosten". Leed dat "acuut gevoeld wordt" door Christenen in het Heilig Land. Hij schrijft dat "Christenen in het Midden-Oosten momenteel het martelaarschap en het lijden ervaren als gevolg van instabiliteit en het ontbreken van vrede in de regio".

 

Exodus

Het meest verontrustende teken van dit alles vindt hij "de onverbiddelijke exodus" die de Christenen te wachten staat. "Ondanks een paar positieve signalen in sommige situaties, is het niet voldoende de treurige tendens van de Christelijke emigratie, die het hele gebied verarmt, terug te draaien", vervolgt Sandri in zijn brief. "Daardoor wordt het gebied ontdaan van zijn meest vitale krachten, namelijk de jonge generaties."

 

Vastentijd

 

De Kardinaal roept Katholieken op, speciaal in deze Vastentijd, aan hun broeders en zusters in de Arabische landen te denken. In het bijzonder op Goede Vrijdag. Het Goede Vrijdaggebed is gewijd aan het bidden voor eenheid onder Christelijke gemeenschappen. Dit initiatief wijst erop dat het een "verbintenis is die teruggaat tot de apostolische tijd".

 

Vrede

De Kardinaal eindigt zijn brief met "laten wij ons aansluiten bij de Heilige Vader om de Christenen in Jeruzalem, Israël, Palestina, Jordanië en de omliggende landen te blijven bemoedigen zich nooit neer te leggen bij het ontbreken van vrede. Vrede is mogelijk en in het Midden-Oosten urgent. Vrede is de onmisbare voorwaarde voor een menswaardig leven van de mensheid en de maatschappij. Vrede is ook de beste remedie om emigratie uit het Midden-Oosten te voorkomen."

 

(Bron:KN/RadioVaticana)