Oorlog dreigt in Soedan

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
De bisschoppen van Noord- en Zuid-Soedan hebben in een gezamenlijke verklaring gewaarschuwd voor een oorlog tussen deze twee landen. In het communiqué vragen de bisschoppen de internationale gemeenschap ook dringend om steun. De Soedanese bisschoppen hebb
20111108soedan01

De bisschoppen van Noord- en Zuid-Soedan hebben in een gezamenlijke verklaring gewaarschuwd voor een oorlog tussen deze twee landen. In het communiqué vragen de bisschoppen de internationale gemeenschap ook dringend om steun. De Soedanese bisschoppen hebben bij de opdeling van het land in noord en zuid die plaatsvond op 9 juli besloten ook in de toekomst als een geheel op te treden en zich niet in noord- en zuid op te delen.

De bisschoppen stellen met nadruk dat de mensen in de omstreden grensgebieden van Noord- en Zuid-Soedan voedsel en medische zorg ontberen. Tegelijkertijd worden de inwoners al enkele weken door luchtaanvallen "geterroriseerd". De bisschoppen eisen daarom dat de internationale gemeenschap ingrijpt om de gewelddadigheden te stoppen. In hun verklaring met de titel "De kerk, die God van ons Verwacht" schrijven de bisschoppen: "de strijd is al uitgebroken in de provincies Blue Nile, Zuid-Kordofan en Oost-ë„quatoria". Ze waarschuwen dat met name de strijd in de olierijke provincie Abyei intussen met zwaar militair materiaal gevoerd wordt. In een interview met Kerk in Nood geeft de hulpbisschop van Khartoem, Daniel Adwok, een overzicht van de achtergronden. "De regering van Noord-Soedan beweert met verwijzing naar de Zuid-Soedanese troepen aan de grens dat ze moet reageren op de aanwezigheid van "vijandelijke" militairen aan hun grens. De Zuid-Soedanese regering brengt daar tegen in dat ze de grenzen met het noorden met soldaten moet overschrijden om rebellen te vervolgen." Deze wederzijdse provocaties kunnen in de ogen van Adwok alleen maar leiden tot een escalatie.

Erfenis

In hun verklaring doen de bisschoppen een beroep op het verstand van de verantwoordelijken in het noorden en zuiden en brengen de zware erfenis van de Soedanese burgeroorlog in herinnering. In deze strijd vonden tussen 1983 en 2005 twee en een half miljoen mensen de dood en sloegen vijf miljoen Soedanezen op de vlucht. De bisschoppen stellen met klem: "Wij waarschuwen met nadruk op het gevaar dat deze oorlog weer kan ontvlammen als er geen acht geslagen wordt op de mensen in de omstreden gebieden." Kerk in Nood heeft de Kerk in de grensregio’s met een spoedige hulp ondersteund. Het geld komt met name de ten goede aan vluchtelingenkampen die onder hoede van de bisschoppen staan.

Bron: Kirche in Not

Foto: Kerk in Nood Be.