Onzekerheid over hervormingen China

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Nadat er wereldwijd lof was voor het besluit van de plenaire vergadering van de Chinese regering de een-kind politiek los te laten, reageerde de vice-directeur van de Nationale commisssie voor gezondheid en familieplanning, Wang Peian, met een waarschuwin
20131119China01

Nadat er wereldwijd lof was voor het besluit van de plenaire vergadering van de Chinese regering de een-kind politiek los te laten, reageerde de vice-directeur van de Nationale commisssie voor gezondheid en familieplanning, Wang Peian, met een waarschuwing om niet het woord ‘loslaten’ te gebruiken. In zijn ogen moet het beleid van familieplanning op lange termijn gewoon doorgaan zoals het altijd was. Onder de nieuwe regel kan een paar een tweede kind hebben als een van de twee enig kind was. Een druppel op de gloeiende plaat noemen critici dit. Volgens hen kunnen slechts 20 miljoen mensen van dit recht gebruik maken, aangezien het opvoeden van een kind erg duur is en veel paren daarom geen tweede kind kunnen hebben.

Ondanks de ovaties zullen de aangekondigde hervormingen op de volgende zitting van de plenaire vergadering waarschijnlijk niet ver gaan. Hoewel lid van het politbureau Yu Zhengsheng "ongekende hervormingen" voorspelde, is er weinig meer bekend dan korte samenvattingen van nieuw beleid. Er is een langere tekst beschikbaar, maar ook dat is nog maar een samenvatting. In zijn algemeenheid zullen de voorgestelde hervormingen plaats vinden door meer inzet van marktwerking, privé-kapitaal en buitenlandse investeringen. Boeren zullen land tegen markprijzen kunnen verkopen. Provinciale schulden en financiën zullen nader bekeken worden en het belastingsysteem zal nader onderzocht worden. Het beleid van heropvoeding door werkkampen zal afgeschaft worden.

Zulke "ongekende" hervormingen zullen misschien niet allemaal ingevoerd worden, omdat ze teveel contradicties kennen. Zo roept het ontwerp voorstel voor een open markt, gemakkelijker investeren van privé en buitenlands kapitaal, maar houdt eraan vast dat de staat sector de ruggengraat van de economie blijft. Verder zegt het dat boeren hun recht van landgebruik mogen overdragen en verpachten, maar het laat na aan te geven wanneer boeren het land kunnen bezitten. Op dit moment kunnen ze hun landbouwgrond alleen leasen.
Over het laojiao systeem bestaan ook nog veel tegenstrijdigheden. Heropvoeding door werkkampen worden afgeschaft om de wet over straf en correctie van misdaden te verbeteren. Het is echter nog niet duidelijk of administratieve opsluiting ook zal verdwijnen. Met deze term wordt het arresteren van mensen zonder beschuldiging bedoeld. Terwijl de vergadering werd gehouden zaten dissidenten manden vast in duistere gevangenissen.

De tegenstellingen en in de voorgestelde veranderingen zijn ook toe te schrijven aan het feit dat niet iedereen in de partij met de voorstellen instemt. In plaats van sterke wijzigingen om de economie, politiek en wetten te hervormen, lijkt het er meer op dat er besluiteloze stappen worden ondernomen. Enkele dagen voor de vergadering waarschuwde premier Li Keqiang plaatselijke leiders. Zij moeten geen truckjes uithalen of hervormingen doorvoeren als niet meer dan een formele zaak. Wat dit betreft is het belangrijk dat de vergadering besloot een nationale veiligheidsraad in te stellen met president Xi Jinpinan het hoofd. Dit zou harmonie tussen sociale groepen moeten creëren en de nationale veiligheid en sociale stabiliteit moeten veilig stellen.

Bron: AsiaNews

Foto: upi.com