Ontzetting en eis tot ingrijpen in Irak

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Gewonde overlevenden van een bomaanslag op een bus met studenten in Irak hebben een emotionele ontmoeting gehad met hun bisschoppen. Ze drongen aan op actie om hun aanvallers te laten...
misdienaars-irak-ap

Gewonde overlevenden van een bomaanslag op een bus met studenten in Irak hebben een emotionele ontmoeting gehad met hun bisschoppen.

Ze drongen aan op actie om hun aanvallers te laten berechten. De delegatie, die 300 studenten telden, van wie er veel wonden in hun gezicht hadden, huilden bij het beschrijven van de explosie op zondag 2 mei. Die was gericht op 18 bussen met 1300 universiteitstudenten die van de christelijke plaats Qaraqosh naar Mosoel reden. Volgens de laatste berichten waren er naast een dode 188 inzittenden gewond. 24 van hen in ernstige mate en enkelen zodanig dat ze voor hun leven vechten. Een persoon verkeert in vegetatieve staat. In hun ontmoeting met zeven bisschoppen, zowel katholieke als orthodoxe, pleitten de studenten voor een onafhankelijk onderzoek naar de aanslagen die plaatsvonden tussen twee checkpoints op de weg naar Mosul, waar zij studeren op de universiteit.

In hun discussie met de prelaten vroegen de studenten ook om een college op te zetten in Qaraqosh. Dat zou de veiligheid in Mosoel verhogen, waar ze nu voortdurend blootstaan aan geweld. De stad is een brandhaard geworden van het vermoorden van christenen, ontvoeringen en andere terroristische activiteiten. In een eigen verklaring sloten de bisschoppen zich aan bij de eis van de studenten dat er een universiteit in Qaraquos moet komen voor de 2000 studenten in het gebied. Ze dringen erop aan snel te handelen, zodat de studenten hun komende examens niet missen in dit academisch jaar. De verklaring pleit ook voor het vormen van een regering om een eind te maken aan de politieke impasse na de niet duidelijke resultaten van de verkiezingen van 7 maart. Dit gebrek aan een overheid wordt volgens de bisschoppen uitgebuit door extremisten en andere terroristen.

Na de bijeenkomst met de bisschoppen zei aartsbisschop Louis Sako van Kirkuk: "toen we de studenten zagen, waren we geschokt. Zij waren zo ontzet en ontmoedigd. Veel van hen waren gewond en hadden verband op hun gezicht. Er werd veel gehuild en er was veelvuldige bedroefdheid. Een student zei ons dat het een wonder was dat er maar een dode viel." Zij hadden het gevoel dat er niemand was die het voor hen opnam. "Het is onze taak als Kerkleiders hun een stem te geven en ze te beschermen. De plaatselijke Kerken zouden samen moeten werken en hun invloed en middelen moeten aanwenden om hen te helpen. In hun verklaring doen de bisschoppen ook een oproep aan de koerden en Arabieren in de vlakte van Ninive (Mosoel) om een dialoog aan te gaan en samen te werken bij het beschermen van mensen, vooral de christenen. De bisschoppen danken verder het ziekenhuispersoneel en autoriteiten in Erbil waar veel van de gewonden behandeld werden. Eveneens toonden ze zich dankbaar aan hen die ervoor gezorgd hadden dat de ernstig gewonden naar Turkije konden gaan voor intensieve verzorging.

De Syrisch katholieke aartsbisschop van Mosoel, Georges Casmoussa, die nu in Qaraqosh zetelt, heeft zich uitgesproken voor tussenkomst van de VN om de bescherming van christenen te versterken. Aartsbisschop Sako benadrukte echter dat de bisschoppen die aan de bijeenkomst hadden deelgenomen, van de plaatselijke autoriteiten hebben geëist om direct te handelen ter bescherming van de burgers. En dat zij dat prefereerden boven buitenlands ingrijpen in interne aangelegenheden van Irak.