Ontmoeting van paus Fransiscus en koning Abdullah II

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Tijdens het bezoek aan Jordanië afgelopen maand werd de paus door prins Ghazi bin Mohammed, een neef van de jordaanse koning Abdullah II, voor een kort...
ACN-20130924-01081-small

Tijdens het bezoek aan Jordanië afgelopen maand werd de paus door prins Ghazi bin Mohammed, een neef van de jordaanse koning Abdullah II, voor een kort begroetingsgesprek ontvangen. Daarna begaf paus Fransiscus zich gezamenlijk met de hem begeleide delegatie naar het koninklijk paleis dat ongeveer 40 km van de luchthaven ligt. Daar wachtten koning Abdullah II en koningin Rania, om de heilige vader te ontvangen.

In de ontvangstzaal, waar de gastheer en de paus elkaar ontmoetten, nam vervolgens koning Abdullah II het woord. De jordaanse koning riep paus Fransiscus op zich gezamenlijk voor de vrede in Syrië in te zetten. De paus is het geweten van de wereld. Koning Abdullah II beklemtoonde als afstammeling van de profeet mohammed de betekenis van de interreligieuze dialoog tussen christenen en moslims. In deze samenhang wees hij op een derde grote gespreksronde van beide religies in november. Hij bestempelde paus Fransiscus als bruggenbouwer tussen de religies en culturen. In Jordanië wordt het christelijke erfgoed erkend, zo zei de koning; Jeruzalem duidde hij als thuisplaats voor alle religies aan.

In aansluiting op de koning richtte paus Fransiscus het woord tegen de aanwezigen. Hij herinnerde aan de reizen van zijn voorganger en de gastvrijheid van Jordanië, "een van geschiedenis vervuld land van grote religieuze betekenis voor het Jodendom, het Christendom en de Islam".

De paus haalde na inleidende dankbetuigingen de vluchtelingenproblematiek in Jordanië aan. Vluchtelingen uit Palestina, Irak en andere crisisgebieden, in het bijzonder uit het buurland Syrië, vonden in Jordanië opvang. De internationale gemeenschap zou dringend verzocht zijn de betrokkenheid te waarderen en te ondersteunen. De katholieke kerk wil voor alles in het kader van Caritas ondersteuning tot stand brengen.

Betekenisvol voor de toekomst is de inzet voor langdurige vrede in de gehele regio alsook het zoeken naar "een vredelievende oplossing van de syrische crisis en ook een rechtvaardige oplossing voor het Israëlisch-palestijns conflict".

In aansluiting sprak paus Fransiscus zijn diepe respect en achting voor de islamitische gemeenschap als ook zijn "waardering voor de leidersrol" uit, "die zijne majesteit de koning door bevordering van een passend inzicht van de door islam verkondigde deugden en een vredelievend samenleven onder de aanhangers van de verschillende religies waarneemt. Ik spreek aan Jordanië mijn dank uit voor de ondersteuning van verscheidene betekenisvolle initiatieven ten gunste van de interreligieuze dialoog ter bevordering van het inzicht tussen joden, christenen en moslims, waaronder de ,Interreligieuze ambassade van Amman’, ook binnen de VN het jaarlijkse vieren van de ‘week van de interreligieuze harmonie’."

Daarna groette de paus de christelijke gemeenschappen, "die sinds de tijd der apostelen aanwezig zijn en hun bijdrage tot het welzijn van de maatschappij tot stand brachten, waarin ze volledig en totaal geïntegreerd zijn. Ze konden in alle rust hun geloof belijden onder gezag van religieuze vrijheid.

Dit is een fundamenteel mensenrecht, en ik wens van ganser harte, dat het in alle delen van het nabije oosten en de hele wereld grote erkenning krijgt". Hij citeerde Benedictus XVI met de woorden: "Het omvat op persoonlijke als ook op gemeenschapppelijke wijze zowel de vrijheid, in religieuze zaken het eigen geweten te volgen, als ook de vrijheid van religieuze uitoefening…de vrijheid…die religie te kiezen, die je voor de ware houdt, en het eigen geloven openlijk te betuigen." (Benedictus XVI, Nasynodaal Apostolisch Schrijven Ecclesia in Medio Oriente, 26). "De christenen voelden zich als zeer gerechtvaardige burgers en zijn het ook, en willen zich gemeenschappelijk met hun islamitische medeburgers met de opbouw van de maatschappij inzetten, terwijl ze hun eigen specifieke bijdrage leveren."

Afsluitend wenste paus Fransiscus aan het koninkrijk Jordanië en zijn volk vrede en welbevinden en sprak de hoop uit, ,, dat dit bezoek ertoe bijdragen mag, goede en hartelijke betrekkingen tussen christenen en moslims te versterken en te bevorderen."

Bron en foto: Asianews

Vertaling: dhr. N. Richtering Blenken