Onrust rond opvolger kardinaal Hanoi

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Onder Vietnamese katholieken is volgens AsiaNews onrust ontstaan over de benoeming van een coadjutor (opvolger) voor de aartsbisschop van Hanoi, Joseph Ngo Quang Kiet. Vorige week benoemde paus Benedictus XVI mgr. Peter Nguyen Van Nhon, voorzitter...
20100427vietnam01

Onder Vietnamese katholieken is volgens AsiaNews onrust ontstaan over de benoeming van een coadjutor (opvolger) voor de aartsbisschop van Hanoi, Joseph Ngo Quang Kiet.

Vorige week benoemde paus Benedictus XVI mgr. Peter Nguyen Van Nhon, voorzitter van de Vietnamese bisschoppenconferentie, voor de post van Hanoi. Verscheidene geruststellende verklaringen de afgelopen dagen van aartsbisschop Joseph Ngo Quang Kiet en zijn staf hebben de twijfels niet kunnen wegnemen. Mgr. Kiet betitelde de benoeming van een coadjutor als "groot nieuws" en drong er bij de gelovigen van Hanoi op aan "God en de Heilige Stoel te danken voor het feit dat zij hem (zijn opvolger "red) naar het diocees zenden om het te dienen en mij in mijn zwakke gezondheid te steunen." De aartsbisschop vroeg zijn priesters om de naam van de nieuwe bisschop ook op te nemen in het Eucharistisch gebed tijdens de Heilige Mis.

Eigen verzoek

Bezorgde gelovigen vrezen dat de populaire Kiet, een symbool van verzet tegen het communistische regime, wordt geofferd om de relatie tussen de katholieke Kerk en de autoriteiten te verbeteren. Aartsbisschop Kiet heeft recent in een interview gezegd dat hij de paus onlangs heeft gevraagd om gezondheidsredenen zijn ambt te mogen neerleggen.

Daarbij zei hij ook dat noch de Heilige Stoel, noch de bisschoppenconferentie hem hebben opgedragen zich terug te trekken. Nadrukkelijk verklaarde hij dat zelfs in de meest moeilijke momenten in de relatie met de overheid "de Heilige Stoel en de bisschoppenconferentie altijd aan mijn zijde waren als ik onder vuur lag".

Harde kritiek Toch lijken de geruststellende woorden van mgr. Kiet de onrust onder katholieken niet te kunnen wegnemen. Enkele katholieke websites werden overspoeld met harde kritiek op de Heilige Stoel en de bisschoppenconferentie. Velen denken dat de Heilige Stoel onder druk van de overheid bezweken is en na jarenlang aandringen akkoord is gegaan met het wegsturen van aartsbisschop Kiet verwijderen. In ruil daarvoor zouden het Vaticaan en Vietnam eindelijk de diplomatieke banden herstellen.

Een enkeling ging zover dat als dat de prijs was, het hem niets kon schelen of de diplomatieke betrekkingen werden hersteld . Zelfs een eventueel pausbezoek aan Vietnam hoefde wat hem betreft niet meer.

Ongerijmdheden

De twijfels worden versterkt omdat de benoemde opvolger met zijn 72 jaar aanzienlijk ouder is dan de 57-jarige Kiet. Zij voegen eraan toe dat het aartsbisdom Hanoi, met 335 duizend gelovigen, 143 parochies en 90 diocesane priesters en religieuzen, geen drie bisschoppen nodig heeft. Er is tenslotte ook nog een hulpbisschop.

Velen beschouwen de huidige aartsbisschop van Hanoi als slachtoffer van een geheime overeenkomst tussen het Vaticaan en de Vietnamese regering om de kwestie van de kerkelijke eigendommen op te lossen.

Strijd om de grond

Het besluit van Hanoi om Vietnam open te stellen voor de vrije markt heeft geleid tot een explosieve stijging van de grondprijzen, waardoor de eigendommen van parochies, bisdommen en religieuze gemeenschappen buitengewoon interessant zijn geworden.

Onder het mom van het principe "alle land behoort tot het volk en wordt beheerd door de staat in het belang van het volk" eisen partijbonzen grond op. Hoewel het regime officieel zegt corruptie te bestrijden dwingt het religieuze leiders grondbezit te "doneren" dat vervolgens wordt gebruikt voor de bouw van luxe hotels, restaurants en nachtclubs.

Soms, om eventuele juridische acties door kerkelijke organisaties te voorkomen, wordt al met slopen begonnen nog voordat beroep mogelijk is.

Gematigd

Waar mgr. Kiet als toonbeeld van onverzettelijkheid wordt gezien, geldt zijn opvolger als gematigd. Met hem aan het roer zou het er slecht uitzien voor de toekomst van het kerkelijk bezit.

Volgens pater franciscaan Pascal Nguyen Ngoc Tinh OFM, die onder meer het brevier in het Vietnamees vertaalde, is mgr. Kiet zelfs binnen de bisschoppenconferentie "eenzaam".

"De op handen zijnde vervanging van aartsbisschop Joseph Ngo Quang Kiet is slechts een kwestie van tijd." Het ontslag is volgens de pater inderdaad om gezondheidsredenen. De aartsbisschop zou lijden aan een chronische slapeloosheid die vermoeidheid veroorzaakt. "Maar waar komt die slapeloosheid vandaan?"

In de steek gelaten

Pater Pascal wijst erop dat toen Kiet op 20 september 2008 tegenover het Volkscomité van Hanoi verklaarde dat godsdienstvrijheid een recht is en geen concessie, hij "jong, levendig en dynamisch" oogde.Deze uitspraak en zijn onverzettelijke verdediging van het terrein van de voormalige apostolische nuntiatuur en van de parochie van Thai Ha kwam hem te staan op een gewelddadige mediacampagne in de staatsmedia en van de kant van activisten. En hoewel de bisschoppen verklaarden dat "aartsbisschop Kiet niets heeft gedaan in strijd met de wetten van de Kerk", stond mgr. Kiet verder "alleen". (Bron: AsiaNews)