"Onmisbaar: zusters in de ouderenzorg" (Argentinië, Brazilië, Chili, Paraguay)

Project
Ze zijn een zegen voor de duizenden mensen die op hulp aangewezen zijn wanneer ze ouder worden: de Hermanitas de los Ancianos Desamparados, de Zusters van de Hulpeloze Ouderen.
ACN-20140113arg04336

Argentinië, Brazilië, Chili, Paraguay
Ze zijn een zegen voor de duizenden mensen die op hulp aangewezen zijn wanneer ze ouder worden: de Hermanitas de los Ancianos Desamparados, de Zusters van de Hulpeloze Ouderen. Alleen al in Spanje ontfermen zij zich over 15.000 oudere, zieke en hulpbehoevende mensen. Zij leiden tehuizen voor ouderen in Portugal, Duitsland, Italië en Mozambique. Hun belangrijkste werkterrein is echter Zuid-Amerika. In 16 ouderentehuizen in Argentinië, Brazilië, Chili en Paraguay zijn momenteel 114 ‘Hermanitas’ werkzaam. Zij zorgen voor mensen die hun eigen leven niet meer kunnen bestieren.

Houdt zoveel van hen als Christus van hen houdt
De zusters behandelen de mensen die aan hen zijn toevertrouwd als koningen, overeenkomstig de woorden van hun stichteres, de Heilige Teresa Jornet: "Zet al jullie krachten en inspanningen in voor de ouderen en houdt zoveel van hen als Christus van hen houdt". In elk tehuis geldt het gezegde: "Zorg voor hun lichamen, om hun zielen te genezen." Behalve de lichamelijke en medische verzorging nemen de zusters ook de geestelijke verzorging voor hun rekening en gaan zij hartelijk met hen om.

Onmisbaar dienstwerk – vrijwillig en zonder vaste beloning
Als de bewoners in de huizen in staat zijn om kleinere taken op zich te nemen, worden zij door de zusters daartoe aangemoedigd. Manuel Rodriguez, meer dan tachtig jaar oud, bereidt in ‘zijn’ ouderentehuis in Lima regelmatig de kerkdiensten voor. En Hannibal helpt zo nu en dan mee in het timmeratelier om zo een kleine bijdrage te leveren aan het levensonderhoud van de zusters. Beide zijn vol lof over de bijzondere sfeer die er heerst in de door de Hermanitas geleide ouderentehuizen: "De zusters behandelen ons hartelijk, met een genegenheid die ons goed doet. Daarvoor zijn wij hen heel dankbaar." De zusters verrichten onmisbaar dienstwerk – vrijwillig en zonder vaste beloning. Omdat zij zich echter toch volledig aan de verpleging en zorgtaken wijden, kunnen zij geen regelmatig inkomen genereren. Publieke subsidies zoals die in de Europese landen gebruikelijk zijn, zijn in Zuid-Amerika een zeldzaamheid. Uw giften staan garant voor hun levensonderhoud en komen zo rechtstreeks ten goede aan de ouderen en zieken. Kerk in Nood steunt het werk van de Hermanitas de los Ancianos Desamparados al sinds enkele jaren en zou hun graag opnieuw met € 10.000 ondersteunen.

Projectcode: 298-05-39

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van Kerk in Nood mogelijk maken.
Foto: Kerk in Nood/