Onderwijs voor 150 gevluchte kinderen rond Khartum

Project
"Liefde en vergeving zijn geen deugden van lafaards, maar van mensen met een sterke wil, en in ons geval, van mensen met sterke godsdienstige overtuigingen. Wij vragen u juist om nu van deze sterkte gebruik te maken." Het zijn de woorden van Gabriel Zube
20101117sudan01

De Adventsactie is de nieuwe jaarlijkse actie van de katholieke kerk in Nederland. De Adventsactie vraagt in de tijd voor Kerstmis (28 november tot en met 24 december) aandacht en financiële steun voor het kerkelijk ontwikkelingswerk. Kerk in Nood neemt met vier projecten deel aan de Adventsactie. U kunt de Adventsactie ondersteunen met een directe gift. Het rekeningnummer is: 65.31.00.000 ten name van Adventsactie, Den Haag. Voor meer informatie over alle projecten: www.adventsactie.nl.

"Liefde en vergeving zijn geen deugden van lafaards, maar van mensen met een sterke wil, en in ons geval, van mensen met sterke godsdienstige overtuigingen. Wij vragen u juist om nu van deze sterkte gebruik te maken." Het zijn de woorden van Gabriel Zubeir Wako, sinds 1981 aartsbisschop van Khartum, hoofdstad van Sudan. Hij schrijft ze voor zijn door oorlog en militante islamisering zwaarbeproefde medegelovigen.

De kardinaal heeft de bijnaam "de moedige" gekregen. Tegenover de overmacht van jarenlang geweld, een rampzalige economische situatie en politieke onzekerheid stelt hij de hoop. Hij is een groot pastoraal organisator maar ook een dichter. Zoals zijn hulpbisschop Mgr. Daniel Adwok Kur schrijft: "De gedichten en herderlijke brieven van kardinaal Zubeir Wako zijn een wezenlijk onderdeel van zijn werk. Ze zijn belangrijk voor de mensen, omdat ze kunnen zien dat de kardinaal maar al te goed de moeilijke situatie beseft waarin ontheemde gemeenschappen verkeren. Hij wil weer hoop geven in het licht van het Evangelie."

Het lot van de kinderen in de immense vluchtelingenkampen rond Khartum gaat hem het meest aan het hart. In 1986 begon hij met de oprichting van Save the Saveable scholen om de kinderen tenminste een basisvorming te geven. Hij wil hen weerbaar maken tegen een ideologisch regime die hun waardigheid ontkent en hen betere kansen geven om zich economisch staande te houden. Met zijn scholen heeft hij de financiële krachten van het bisdom Khartum uitgeput. De strijd duurt zo lang en een veilige terugkeer naar het zuiden is nog ver weg. Op hulp van de regering hoeft niet gerekend te worden. Katholieke scholen worden in Sudan alleen geduld omdat ze beter onderwijs leveren (en dat is heel relatief) en daarom (in het Zuiden) zelfs door Moslimkinderen bezocht worden.

Adventsactie ondersteunt Kerk in Nood in haar inspanningen om de financiering van deze scholen zoveel mogelijk voor hem te dragen. Het bisdom kan het niet meer. Voor 36.000 euro kunnen we 150 kinderen extra basisonderwijs laten volgen voor de volle periode van drie jaar. Het lijkt een druppel op een gloeiende plaat, maar voor deze kinderen maakt het een verschil tussen "niemand" en "iemand" kunnen zijn.