Onderwijs pastorale communicatie (Trinidad)

Project
18 jaar geleden werd in Port of Spain op het eiland Trinidad de "Caribische School voor katholieke communicatie" opgericht. Sindsdien hebben meer dan 1000 vrouwen en mannen uit de verschillende landen van de Caraïben hier gestudeerd, en zich toegelegd op
20110401trinidad004

18 jaar geleden werd in Port of Spain op het eiland Trinidad de "Caribische School voor katholieke communicatie" opgericht. Sindsdien hebben meer dan 1000 vrouwen en mannen uit de verschillende landen van de Caraïben hier gestudeerd, en zich toegelegd op de vraag hoe het Evangelie met behulp van de moderne media kan worden verspreid. Sinds 2010 is er nu een leergang met diploma voor pastorale communicatie, die de deelnemers in staat stelt om door middel van film, televisie, radio, internet en ook schriftelijke media de Blijde Boodschap van Jezus Christus te verspreiden. De stichting van de school zelf zowel als de invoering van de leergang met diploma zijn een initiatief van de "Living Water Community" ("Gemeenschap van Levend Water"), die op de eilanden Trinidad en Tobago de katholieke televisie- en radiozender beheert, en van de universiteit van Dayton. Er wordt niet alleen technische en professionele kennis overgedragen, maar er wordt ook veel aandacht besteed aan het geestelijke en morele fundament, dat de basisvoorwaarde is voor het aanleren van de communicatieve vaardigheden die de studenten moeten leren. Zuster Angela Ann Zukowski van de universiteit van Dayton zegt: "Het gaat erom de roeping van de studenten om als apostelen het evangelie te verkondigen, te voeden". De dag begint daarom elke morgen met de Lauden, het ochtendgebed van de Kerk, en met de H. Mis. Op deze geestelijke basis leren zij met de modernste technologische middelen het Woord van de Heer te verkondigen.
Paus Benedictus XVI heeft onze hulporganisatie in 2007 nogmaals opgeroepen om het werk van de katholieke media bijzonder te ondersteunen. Dus steunen wij het waardevolle initiatief op Trinidad ook dit jaar weer met 5800 euro.
Projectcode: 237-07-49
Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.