Ondersteuning van het jeugdpastoraat in het bisdom Anatuya (Argentinië)

Project
De Kerk in Argentinië, het vaderland van de Paus, heeft steun nodig. Het land wordt beheerst door politieke, economische en maatschappelijke crises. Grote delen van de bevolking zijn tot armoede vervallen..
ACN-20150130argentina19296


De Kerk in Argentinië, het vaderland van de Paus, heeft steun nodig. Het land wordt beheerst door politieke, economische en maatschappelijke crises. Grote delen van de bevolking zijn tot armoede vervallen..

Gemakkelijke slachtoffers
De nood drijft veel mensen in de armen van sektes, die hen lokken met veel geld en grote beloftes. Met name mensen die slechts gering wortel geschoten hebben in het katholieke geloof en die nauwelijks de geloofswaarheden kennen, worden dan gemakkelijke slachtoffers. Dat betekent een grote uitdaging voor de katholieke Kerk. De Kerk van Argentinië gaat die uitdaging ook aan, hoewel het uitgesproken gebrek aan priesters en gedeeltelijk ook de enorme afstanden binnen de afzonderlijke bisdommen, die taak erg bemoeilijken.

Het gebied is onvruchtbaar
Ongeveer 200 km. van de provinciale hoofdstad Santiago del Estero ligt in het droge en volledig onvruchtbare Noord-Westen van Argentinië het bisdom Aëatuya, een van de armste bisdommen van het land. Het gemiddelde inkomen bedraagt er 300 Pesos, ongeveer 40€ per maand. De werkloosheid is beangstigend hoog: 65%. Sinds vele jaren ondersteunt Kerk in Nood het werk van de katholieke Kerk in dit bisdom. Het strekt zich uit over een reusachtig gebied van 68.000 km², maar het heeft slechts een bevolking van ongeveer 120.000 inwoners, waarvan ongeveer 85% katholieken. Het gebied is onvruchtbaar, de infrastructuur is slecht. Vooral in de regentijd is reizen een groot probleem. De 33 priesters van het bisdom zijn al blij, als zij dan minstens éénmaal per maand hun gemeenschappen kunnen bezoeken en daar de Eucharistie kunnen vieren.

Activiteiten
In deze gemeenschappen leven ook duizenden kinderen en jongeren, die voor het geloof en voor de Kerk gewonnen moeten worden. Er worden in de gemeenschappen en parochies (bijvoorbeeld in Los Juries, Huachana en Tucumãn) activiteiten georganiseerd, evenals op de scholen. Als er jeugdkampen en Olympiades worden georganiseerd, gaan die over sociale problemen en christelijke fundamentele waarden. Zo wordt er bijvoorbeeld gesproken over alcohol- en drugproblemen in de maatschappij. Als ongeveer 300 jongeren bijvoorbeeld een pelgrimstocht ondernemen naar Matarã, een feest in het pelgrimsoord Huachana bezoeken, naar de Pinksterbijeenkomst in Quimili gaan, of als meisjes aan speciale roepingendagen en retraites deelnemen, gaat het vooral over geloofskwesties.

Sneeuwbaleffect
Op driedaagse bijeenkomsten en workshops zesmaal per jaar – voor jongens en meisjes gescheiden – krijgen jeugdleiders catechese- en Bijbelonderricht. Deze jeugdleiders spelen een belangrijke rol en zorgen voor een sneeuwbaleffect, gezien het grote gebrek aan priesters. In dezelfde zin wordt er ook een tweejarige cursus georganiseerd voor 80 leiders van jeugdgroepen. In Anatuya en Monte Quemado worden grote jeugdbijeenkomsten gehouden.

Christus in het centrum
Al deze als voorbeelden opgesomde activiteiten kosten geld. Eten, vervoer, werkmaterialen moeten worden betaald. De jonge deelnemers, de priesters en de bisschop danken de weldoeners van Kerk in Nood hartelijk voor de 12.000 euro, die zij voor dit programma hebben geschonken. Het is een investering in de toekomst van de Kerk in dit bisdom. "Het is ongelooflijk om de jonge mensen hier te zien aankomen, die zoveel jeugd en vreugde uitstralen en die ernaar verlangen om niet alleen met anderen te delen en elkaar te leren kennen, maar zich daarbij ook altijd bewust te zijn dat Christus in het centrum staat", zo schrijft ons een van de organisatoren. En Bisschop Adolfo Uriona schrijft: "Moge God u en alle weldoeners zegenen voor al het goede dat u voor de noodlijdende Kerk in de hele wereld doet. Ik dank u voor uw solidariteit."

Projectcode: 209-08-49

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.
Foto: Kerk in Nood/