Ondersteuning "Siberische katholieke krant" Novosibirsk (Rusland)

Project
Het bisdom van de Verheerlijking van de Heer, dat zijn zetel heeft in Novosibirsk, strekt zich uit over een gebied van 2 miljoen km². Het is niet precies bekend...
Kopie_van_20110317_001rusland

Het bisdom van de Verheerlijking van de Heer, dat zijn zetel heeft in Novosibirsk, strekt zich uit over een gebied van 2 miljoen km². Het is niet precies bekend hoeveel katholieken er leven. Vooral onder de mensen van Duitse, Poolse of Oekraïnische afkomst, of die tot andere bevolkingsgroepen behoren en in het verleden naar Siberië zijn gedeporteerd of verplaatst, hebben er veel katholieke wortels. Dat betekent niet dat zij als katholieken leven, maar alleen dat zij katholieke voorouders hebben. ‘s Zondags gaan er tegenwoordig maar 10.000 mensen in het bisdom naar de H. Mis.

Er zijn 60 parochies en 25 plaatsen waar zusters of priesters leven, die van daaruit het enorme gebied bedienen. Vaak is er maar een kleine gemeente, soms zelfs maar een enkel katholiek gezin. De naaste katholieke buren wonen dan op honderden kilometers afstand. Vanzelfsprekend kunnen niet overal waar dergelijke microgemeentes bestaan, kerken worden gebouwd, en zelfs als dat mogelijk was, zouden er te weinig priesters zijn om hen te bedienen. Tot op heden zijn er maar 20 kerken. De H. Mis wordt nog steeds op veel plaatsen in de woningen van de gelovigen opgedragen.

In het bisdom van de Verheerlijking van de Heer zijn 50 priesters voor dit enorme gebied beschikbaar. Slechts negen daarvan zijn Russen. De geestelijke verzorging van de gelovigen is echter voor het voortbestaan van de Katholieke Kerk van wezenlijk belang, want het gevaar bestaat dat de innerlijke binding met de Kerk verdwijnt en het geloof verslapt. Dit is het begin van een vicieuze cirkel, want als het geloof verdwijnt, zijn er ook geen roepingen meer, en als er geen priesters zijn, kunnen nog minder mensen geestelijke verzorging krijgen, zodat nog meer mensen van de Kerk vervreemden en de voedingsbodem voor plaatselijke roepingen nog meer inkrimpt.

Als gelovigen het gedurende lange tijd zonder priesters moeten stellen, kan de kerk hen toch bereiken: het bisdom van de Verheerlijking van de Heer geeft namelijk een katholiek tijdschrift uit: de "Siberische Katholieke Krant", het enige katholieke gedrukte persorgaan op Russisch grondgebied. Het verschijnt tweemaal per jaar in een oplage van 3000 exemplaren. Het wordt niet alleen in het bisdom waar het wordt uitgegeven graag gelezen, maar ook in het andere Siberische katholieke diocees: St. Josef van Irkoetsk. Vooral kloostergemeenschappen, kerkelijke bibliotheken en pastorale centra ontvangen het blad, en daar wordt het tijdschrift weer door veel gelovigen gelezen. Er staat op het internet zelfs eens digitale versie: http://sibcatholic.ru

De artikelen gaan bijvoorbeeld over actuele gebeurtenissen in de lokale kerk en in het Vaticaan, over onderwerpen als de priesterroeping, over grote figuren in de Kerk zoals Moeder Teresa, over de betekenis van kerkelijke feesten enz.. De katholieken, die over een enorm gebied verstrooid leven en zich bovendien ver verwijderd voelen van het centrum van de wereldkerk, blijven zo met elkaar en met de Kerk in contact. In het tijdschrift staan ook bijdragen voor kinderen en jongeren en het is een belangrijk instrument voor de Katholieke Kerk in Siberië en heel Rusland. "Kerk in Nood" wil daarom de uitgave van het jaar 2011-2012 steunen met 14.000 euro. De uitgever, Diaken Vladimir Degtyarev, schrijft: "Wij zijn u onmetelijk dankbaar voor deze steun, want zonder die steun zou de uitgave niet mogelijk zijn."

Projectcode: 352-08-89

Elke gift die wij ontvangen zal aan de beschreven of gelijksoortige projecten besteed worden om de pastorale activiteiten van Kerk in Nood mogelijk te maken.