Ondersteuning jongerenwerk Apostolische Vicariaat Soddo

Project
Bisschop Rodrigo Mejia Saldarriaga staat voor grote uitdagingen: het Apostolische Vicariaat Soddo werd kortgeleden, in januari 2010 opgericht. In dit gebied, dat een oppervlakte heeft van 46.786 km², dus groter is dan Zwitserland of Nederland, leven 4,8 m
20111101_ethiopie_soddo_01

Bisschop Rodrigo Mejia Saldarriaga staat voor grote uitdagingen: het Apostolische Vicariaat Soddo werd kortgeleden, in januari 2010 opgericht. In dit gebied, dat een oppervlakte heeft van 46.786 km², dus groter is dan Zwitserland of Nederland, leven 4,8 miljoen mensen. De bevolking behoort tot zestien verschillende stammen, en elke stam spreekt zijn eigen taal. Velen van hen hebben tot nu toe het contact met de beschaving afgewezen. De aanleg van de Pan-Afrikaanse autoweg, die Cairo met Kaapstad moet verbinden en door Zuid Ethiopië loopt, heeft veel veranderd. De leden van de stammen kunnen nu niet meer aan het contact met de "moderne wereld" ontkomen, en zij hebben de Katholieke Kerk verzocht, hen te helpen een weg naar de toekomst te vinden. De staat zou hier meer arbeidsplaatsen willen creëren, maar dan moeten de mensen op een nieuwe levenswijze worden voorbereid.

Jeugd

Van de inwoners van het Vicariaat zijn er 128.000 katholiek. Meer als de helft is tussen de 15 en 35 jaar oud, de meesten daarvan zijn zelfs jonger dan 25 jaar. Het is daarom ook heel belangrijk dat de Kerk iets doet voor de jeugd, want juist de jongeren zijn de toekomst, niet alleen van de Kerk maar ook van de hele regio. Een ontwortelde jeugd verliest snel de grond onder de voeten. Nu al kan men zien dat bijvoorbeeld AIDS zich uitbreidt. Sekten proberen de mensen met valse beloften voor zich te winnen. Een solide religieuze en menselijke grondslag vormt de garantie dat er een gezonde samenleving en stabiele gezinnen kunnen ontstaan. Het Vicariaat beslaat drie regio’s. Voor elk van deze drie regio’s zijn twee jeugdwerkers aangesteld. De Kerk zou hier Bijbelcursussen, praktische levenskennis op basis van christelijke waarden, gezamenlijke vieringen en zinvolle vrijetijdsactiviteiten willen aanbieden, maar zij kan dat niet zonder de hulp van "Kerk in Nood". Om te voorkomen dat het jeugdwerk mislukt wegens geldgebrek hebben wij voor 2011 opnieuw 7.500 euro geschonken en wij willen dat het volgend jaar opnieuw doen.

Code: 118-20-49


Elke gift die wij ontvangen zal aan de beschreven of gelijksoortige projecten besteed worden om de pastorale activiteiten van Kerk in Nood mogelijk te maken.