Ondersteuning jongerenpastoraat in Aëatuya (Argentinië)

Project
Ongeveer 200 km. van de provinciehoofdstad Santiago del Estero vandaan ligt het bisdom van Aëatuya, één van de armste bisdommen in heel Argentinië. Het gemiddelde inkomen per maand bedraagt in dit bisdom nauwelijks 300 Pesos (ca 40 Euro). Het werkloosheid
20121214_005-1_small

Ongeveer 200 km. van de provinciehoofdstad Santiago del Estero vandaan ligt het bisdom van Aëatuya, één van de armste bisdommen in heel Argentinië. Het gemiddelde inkomen per maand bedraagt in dit bisdom nauwelijks 300 Pesos (ca 40 Euro). Het werkloosheidspercentage bereikt met 65 % een schrikbarende hoogte. Sinds vele jaren ondersteunt Kerk in Nood het werk van de Katholieke Kerk in het bisdom. Dit bisdom bestrijkt een reusachtig gebied van 69.000 km2 (ter vergelijking: heel Nederland is ruim één derde kleiner; het bisdom van ‘s Hertogenbosch bestrijkt 3.826 km2), maar er wonen bij benadering slechts 120.000 mensen, van wie ongeveer 85% Katholiek zijn. De grond is er onvruchtbaar, en de infrastructuur slecht. Vooral tijdens het regenseizoen vormt reizen een grote opgave. De 33 priesters van het bisdom zijn al blij wanneer het hen lukt om één keer per maand elke gemeente te bezoeken en er de H. Mis te vieren.

In deze gemeenten leven ook duizenden kinderen en jongeren die voor het geloof en de Kerk nog mogen worden gewonnen. In de gemeenten en de parochies (bijv. Los Juries, Huachana en Tucumãn) alsook in scholen vinden er voor hen activiteiten plaats. Het organiseren van jeugdtoernooien heeft als doel het oplossen van sociale problemen en het doorgeven van Christelijke kernwaarden. Er wordt bijvoorbeeld gepraat over de maatschappelijke problemen die alcohol en drugs veroorzaken. Het gaat om geloofsvragen, waarvoor bijvoorbeeld ongeveer 300 jongeren een pelgrimsreis naar Matarã ondernemen, een feest in de bedevaartsplaats Huachana bezoeken, voor het Pinkerstfeest naar Quimili komen of waarvoor van 16 tot 18 augustus in Tintina meisjes deelnemen aan speciale bezinningsdagen voor roepingen.

Met bijeenkomsten van drie dagen of workshops zesmaal in het jaar – voor jongens en meisjes afzonderlijk – worden jeugdleiders opgeleid in catechese en bijbelstudie. Deze leiders spelen juist vanwege het grote tekort aan priesters een belangrijke rol spelen in de kennisoverdracht. Daarom is er ook nog een tweedaagse vervolgcursus voor 80 jeugdleiders. In Aëatuya en Monte Quemado vinden grote jeugdbijeenkomsten plaats.

Al deze activiteiten, die hier bij wijze van voorbeeld zijn genoemd, kosten geld. Eten, transport en studiemateriaal moeten worden bekostigd. Kerk in Nood was daarom graag bereid 12.000 Euro ter beschikking te stellen.

Projectcode: 130-17-97
Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.