Oecumene van lijden en martelaarschap brengt eenheid

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
"Zoals in de vroege Kerk het bloed van de martelaren het zaad vormde van nieuwe Christenen", zei Paus Franciscus, "zo vormt in onze tijd het bloed van...
20140519Armenie

"Zoals in de vroege Kerk het bloed van de martelaren het zaad vormde van nieuwe Christenen", zei Paus Franciscus, "zo vormt in onze tijd het bloed van vele Christenen het zaad van eenheid." Inderdaad, "De oecumene van lijden en martelaarschap" was het voornaamste punt dat Paus Franciscus noemde tijdens zijn ontmoeting met Karekin II, de Hoogste Patriarch en Katholikos van alle Armeniërs.

Toen de Paus sprak met de leider van ongeveer tien miljoen Armeniërs (beiden hadden elkaar al eens ontmoet toen de Paus nog Kardinaal was), noemde de Paus "de tragische getuigenis" die de Armeniërs van hun geloof hadden gegeven "een duidelijke verwijzing naar de genocide die in de Eerste Wereldoorlog op dat volk was gepleegd.

De Heilige Vader noemde verder de deelname van Katholikos Karekin aan het Jubeljaar ter gedachtenis aan de Geloofsgetuigen van de twintigste eeuw.

"In feite", zei de Paus, "zijn er bij de tragische gebeurtenissen in de afgelopen eeuw beslist meer discipelen geweest die voor Christus hun leven hebben gegeven dan bij de vervolgingen in de eerste eeuwen, en in dit martyrologium bekleden de kinderen van het Armeense volk een ereplaats."

Inderdaad, "Het mysterie van het Kruis, van Heiligheid, dat zo dierbaar is voor de herinnering van uw volk, wat ook blijkt uit de schitterende stenen kruizen die alle hoeken van uw land tooien, ja dit mysterie hebben tallozen van uw kinderen beleefd door te drinken uit de Beker van de Passie. En hun getuigenis", zo ging de Paus verder, "die tegelijkertijd hoog en tragisch is, mag niet worden vergeten."

"Het lijden van Christenen in de laatste decennia heeft ook gezorgd voor een unieke en onschatbare bijdrage aan de eenheid onder de discipelen van Christus. Zoals in de vroege Kerk het bloed van de martelaren het zaad vormde van nieuwe Christenen", verklaarde Paus Franciscus, "zo is in onze tijd het bloed van vele Christenen het zaad van eenheid geworden."

"De oecumene van lijden en martelaarschap, de oecumene van het bloed is een krachtige roep om de weg te gaan van verzoening tussen de Kerken, om besluitvaardig en in vertrouwen zich over te geven aan de werkzaamheid van de Geest. We hebben de plicht om deze weg te gaan van broederschap, ook omdat we dankbaarheid verschuldigd zijn aan het lijden van onze broeders, dat verlossend is gaan werken door zijn vereniging met de Passie van Christus."

Bovendien merkte Paus Franciscus op dat "de banden tussen de Armeense Apostolische Kerk en de Kerk van Rome gedurende de laatste jaren hechter zijn geworden dankzij gebeurtenissen die in ons geheugen zijn gegrift, zoals de reis van mijn heilige voorganger Johannes Paulus II in 2001 naar Armenië, en de aangename aanwezigheid van Uwe Heiligheid in het Vaticaan bij vele speciale gelegenheden, waaronder het officiële bezoek aan Paus Benedictus XVI in 2008, en de viering vorig jaar van het begin van mijn functie als Bisschop van Rome."

"In dit verband wil ik Uwe Heiligheid danken voor de krachtige impuls die u gaf aan de oecumenische dialoog, in het bijzonder het werk van de Samenwerkingscommissie voor de Theologische Dialoog tussen de Katholieke Kerk en de Oosterse Orthodoxe Kerken, en voor de geleerde theologische bijdrage op dat terrein door vertegenwoordigers van alle Katholieke Armeniërs."

"Moge de Heilige Geest ons verlichten en ons leiden naar de lang verhoopte dag dat we eindelijk kunnen delen in de Eucharistie", zei de Paus. En "laten we de Heer prijzen met de woorden van Sint Gregorius van Narek: ‘Aanvaard de lofzang van zegeningen van onze lippen / en wees zo goed om deze Kerk te geven / de giften en gunsten van Zion / en Bethlehem, / zodat we het waardig mogen zijn / om deel te hebben aan de verlossing’. Moge uw Allerheiligste Moeder van God voorspreken voor het Armeense volk, voor nu en altijd!"

Bron en foto: Asianews

Vertaling: Camiel Donkers