Odisha: “Angst in harten van de mensen”

Project
ACN-20170309-51723-Christenen-Odisha

Door Maria Lozano

Odisha is altijd een plaats geweest waar mensen vredig bij elkaar woonden, ondanks de verschillen met betrekking tot religie en sociale stand – Hindoes, Christenen, inheemse groepen (stammen genoemd) en dalits – tot 2008, toen er plotseling een golf van geweld tegen de Christenen losbrak. Hoe is de algemene situatie nu in Odisha?
“Na enkele jaren is de situatie verbeterd. Er is geen geweld meer. De meeste mensen keerden naar hun dorpen terug of, als dat niet mogelijk was, de nabije omgeving. De situatie is dus verbeterd. Toch is men nog altijd bang. De angst zit diep in de harten van de Christenen – Katholieken en Protestanten – omdat ze hebben ervaren dat er zomaar een golf van geweld kan komen. Het viel hen ook op dat de mensen die hen gewelddadig bejegenden niet uit de regio kwamen en gemotiveerd waren door de fundamentalistische ideologie van de Hindoe-nationalistische partij BJP. Ze weten dus dat het weer kan gebeuren zolang de BJP in de centrale en lokale overheid van India aan de macht is. Er is feitelijk geen geweld, maar toch maken de mensen zich nog zorgen.” 

Zijn die zorgen gefundeerd?
“De mensen van de BJP zetten mensen op twee niveaus tot geweld aan. Aan de ene kant proberen ze om de stammen op te jutten om tegen de Dalit-gemeenschap [de kastelozen]. Ze veroorzaken zo problemen in gemeenschappen die eerder vredig samenleefden. Mensen van de stammen zijn gewoonlijk landeigenaren, waar de meeste Dalits dat niet zijn. Maar ook zij willen graag hogerop in de maatschappij en het recht krijgen om land te bezitten. Deze BJP-mensen zeggen tegen de stammen: ‘Moet je die Dalits zien. Ze komen naar je toe en willen dezelfde rechten hebben. Ze willen hun eigen land hebben.’ Zo verspreiden ze wantrouwen. En dan is er ook nog religieus gemotiveerde intimidatie: fundamentalistische hindoes proberen hindoeïstische dorpsbewoners tegen hun christelijke buren op te jutten.”

Kerk in Nood helpt al jarenlang in Odisha, vooral in het aartsbisdom Cuttack-Bhubaneshwar en binnen dit aartsbisdom in de regio Kandhamal, omdat die zo te lijden had onder de rellen. Wat was voor u het meest ontroerende moment?
“We bezochten enkele dorpen waar we de bouw van kapellen hebben gefinancierd. Het raakte me om te zien hoe hartelijk we werden begroet. Ze wachtten ons buiten het dorp op en begeleidden ons met dans en zang naar de door onze weldoeners gefinancierde kapel. Deze waren prachtig versierd met mooie kleuren, een passende plek om God te eren. Ze waren dankbaar voor de bouw van het kerkgebouw, maar ook omdat we ze niet waren vergeten en dat we zelfs nu nog de moeite namen ze te bezoeken.

De omslag van de sfeer raakte me evenzeer; van de vreugde bij de begroeting tot het verdriet toen we over het verleden begonnen te praten. Na vijf minuten vertellen de mensen je de meest verschrikkelijke verhalen: ‘Onze buren kwamen naar ons huis. Ze wilden ons doden. We renden om ons leven en ze namen alles wat we hadden en vernietigden onze huizen.’ Ze vertelden ons ook hoeveel mensen bij de aanval gewond raakten en hoe wreed sommigen zijn vermoord. Het was indrukwekkend om te zien dat ze sterk in hun geloof bleven. Ze zeiden: ‘Het kwam nooit in ons op om Jezus in de steek te laten. We willen katholiek blijven en we zijn daar trots op.’ Ik was ontroerd. Ze zijn nog steeds vrolijk en dankbaar en hebben nog steeds een sterk geloof, terwijl ze toch nog zoveel pijn in hun hart en ziel hebben na alles wat ze hebben moeten doorstaan.”

Wat zijn volgens u de grootste uitdagingen voor de kerk in Odisha?
“Ik denk dat de dialoog tussen de religies één van de grootste uitdagingen is. De kerk is altijd in dialoog gebleven met de Hindoes, zelfs met de radicale groepen, om de mensen te doen begrijpen dat de Katholieke Kerk voor alle mensen werkt en niet één groep boven de andere plaatst. De katholieke kerk zal nooit zeggen dat het Hindoeïsme een slecht geloof is, maar zoekt harmonie. De kerk gelooft dat dit mozaïek van geloven in Odisha – Hindoes, Christenen en Moslims – een instrument voor harmonie en vrede kan zijn. En welk geloof je aanhangt, is niet wat je al dan niet een Indiër maakt. De hindoefundamentalisten proberen het gevaarlijke idee te verspreiden dat je een Hindoe moet zijn om een echte Indiër te zijn. Via de dialoog van de geloven probeert de Kerk duidelijk te maken dat ze allemaal bij één natie, één land horen en dat ze in harmonie met elkaar kunnen leven. Een positief gevolg van deze dialoog tussen de (hindoeïstische) regering en de Katholieke Kerk is dat de Christenen, die in 2008 onder de vervolgingen hebben geleden, worden gecompenseerd voor hun verlies.”

Zijn er ook uitdagingen binnen de katholieke kerk zelf?
“Ja, de Indiase Katholieke Kerk heeft in sommige gebieden de uitdaging te leren accepteren dat mensen verschillende achtergronden kunnen hebben, vooral wat hun kaste betreft. Deze scheiding moet soms ook binnen de muren van de Kerk nog genezen.
Een tweede uitdaging voor de kerk is het voortzetten van de vorming van geestelijken en lekenbroeders. Ten eerste, omdat het geloof in sommige gebieden nog jong is. En ten tweede, omdat de kennis moet worden verdiept, ook al is het geloof sterk. Bij incidenten staan soms niet de geestelijken vooraan, maar de lekenbroeders. Door hun degelijke opleiding kunnen zij beter en sneller inspelen op verkeerde informatie die regelmatig over christenen wordt verspreid. Ze kunnen corrigeren en op die manier de vrede bewaren. Daarom helpt Kerk in Nood niet alleen geestelijken, maar ook lekenbroeders en zusters, die betere kwalificaties voor theologie, filosofie of missionering nodig hebben.

Tijdens de reis nam Kerk in Nood de behoeften en speerpunten van de katholieke kerk in de regio Orissa waar. De stichting is gevraagd om bij 29 nieuwe projecten voor deze regio, waar christenen worden gediscrimineerd, te helpen. Van groot belang is de opleiding en training van lekenbroeders en seminaristen. Kerk in Nood steunt ook de bouw van kleine dorpskapellen en de bouw van een klooster. Bovendien zal Kerk in Nood doorgaan met het leveren van transportmiddelen aan de lokale katholieke kerk: twee fietsen, een brommer en een auto. 

Wilt u de Christenen in Odisha helpen bouwen aan hun toekomst? Doneer dan via deze website of maak uw gift over onder vermelding van India, Odisha. Bij voorbaat dank!