Noviciaathuis "Missionarissen van de Armen" (Filippijnen)

Project
Ik leerde het leven van de armen kennen en begreep vanaf toen de zaligsprekingen van Christus als een opdracht". De ontmoeting met de mensen die in sloppenwijken leven, heeft geleid tot de roeping van de Jezuïet, Professor Richard Ho Lung, die vervolgens
Kopie_van_20111028_015philipines

"Ik leerde het leven van de armen kennen en begreep vanaf toen de zaligsprekingen van Christus als een opdracht". De ontmoeting met de mensen die in sloppenwijken leven, heeft geleid tot de roeping van de Jezuïet, Professor Richard Ho Lung, die vervolgens zijn leerstoel aan de universiteit opgaf en zich volledig is gaan wijden een de armen op het eiland Jamaica. Later hebben andere priesters en leken zich bij hem aangesloten. Daaruit is de religieuze orde ontstaan van de "Missionarissen van de armen", die ondertussen 550 priesters en broeders telt, en die op Jamaica, Haïti, in India, Kenia, op de Filippijnen, in Oeganda en in de Verenigde Staten, in de geest van de zaligsprekingen zich in dienst stelt van de armste der armen. De "Missionarissen van de armen" gaan de sloppenwijken in en de gevangenissen, zij verzorgen zieken, bekommeren zich om de straatkinderen en om gehandicapten en ouderen, lenen een luisterend oor aan wanhopige mensen en helpen belangeloos. Pater Richard Ho Lung, die ondertussen 72 jaar oud is, wordt inmiddels de "Moeder Teresa van Jamaica" genoemd.

Sinds 1993 zijn de "Missionarissen van de armen" ook werkzaam op de Filippijnen. In Naga City hebben zij een tehuis voor 140 kinderen en volwassenen met lichamelijke en geestelijke handicaps en zieke oude mensen opgericht. Bovendien zorgen zij ervoor dat 200 kinderen, die voorheen hun eten op de vuilnisbelt moesten zoeken, een schoolopleiding krijgen en zij geven daarbij 140 ondervoede kinderen te eten. 300 gezinnen die in de sloppenwijken leven, ontvangen wekelijks een voedselpakket en worden kosteloos medisch behandeld. Bovendien helpen de "Missionarissen van de armen" hen erbij hun woonomstandigheden te verbeteren. Hun voorbeeld doet volgen, want elk jaar treden er minstens 25 jonge Filippijnse mannen in de orde in. Tot heden kunnen zij echter maar tot het postulaat op de Filippijnen worden opgeleid. Het noviciaat moeten zij op Jamaica volgen, waar de orde zijn hoofdzetel heeft. Omdat er echter zoveel roepingen zijn, is dat duur en ingewikkeld. Het zou daarom zinvol zijn een noviciaathuis op de Filippijnen op te zetten. "Kerk in Nood" zou daarbij willen helpen met 10.000 euro.

Projectcode: 329-04-19

Elke gift die wij ontvangen zal aan de beschreven of gelijksoortige projecten besteed worden om de pastorale activiteiten van Kerk in Nood mogelijk te maken.