Noord Sudanezen beletten zuiderlingen af te reizen

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Duizenden Zuid-Sudanezen zijn het noorden van het land ontvlucht vanwege de oplopende spanningen omtrent een naderend referendum. Het zuiden van Sudan houdt op 9 januari een volksraadpleging over onafhankelijkheid van het zuiden...
20101115Sudan01

Duizenden Zuid-Sudanezen zijn het noorden van het land ontvlucht vanwege de oplopende spanningen omtrent een naderend referendum. Het zuiden van Sudan houdt op 9 januari een volksraadpleging over onafhankelijkheid van het zuiden. Functionarissen in het noorden zouden hebben gesuggereerd dat zuiderlingen niet meer welkom zijn in het noorden als het zuiden zich afscheidt.

De reden van de weerstand van het noorden tegen afscheiding van het zuiden ligt in de godsdienstige tegenstellingen die eerder al tot een bloedige burgeroorlog leidde. Het zuiden is voornamelijk christelijk en animistisch, terwijl het noorden streng islamitisch is. Bij een vredesakkoord in 2005 tussen zuiden en noorden werd afgesproken dat de zuiderlingen in een refendum mochten stemmen of ze afscheiding wilden. Het staat vast dat de grote meerderheid voor een onafhankelijk zuiden zal stemmen, hetgeen het noorden ondanks de beloftes zobveel mogelijk probeert te voorkomen. De autoriteiten van het zuiden betalen het vervoer van inwoners die de noorderlijke hoofdstad Khartoem willen verlaten, berichtte de BBC vrijdag. Sommige mensen wachten echter al weken, of soms al maanden, op een bus. Ruim vijfduizend zuiderlingen hebben zich al ingeschreven voor een ritje zuidwaarts om aan het referendum te kunnen deelnemen. (Bron: ANP)