Noodhulp voor Bosnië en Servië

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Lijden smeedt mensen aaneenEen "verwoesting van onvoorstelbare omvang" noemt pater Simo Marsic de gevolgen van de overstromingen in Bosnië-Herzegovina en Servië. Pater Simo is hoofd van het jongerenpastoraat in het aartsbisdom Serajevo en rector van het p
20140528bosnie01

Een "verwoesting van onvoorstelbare omvang" noemt pater Simo Marsic de gevolgen van de overstromingen in Bosnië-Herzegovina en Servië. Pater Simo is hoofd van het jongerenpastoraat in het aartsbisdom Serajevo en rector van het pastorale centrum voor de jeugd Sint Johannes Paulus II. Kerk in Nood heeft aan drie bisdommen noodhulp toegezegd en hoopt dat weldoeners een bijdrage willen geven.

Solidariteit

Pater Simo Marsic vindt het indrukwekkend om te zien hoezeer de mensen "of zij nu Katholiek, Orthodox of Moslim zijn "door het lijden tot elkaar komen. De bevolking heeft vanaf het begin van de ramp blijk gegeven van een grote en waarachtige solidariteit. Er wordt geen enkel onderscheid gemaakt tussen leden van verschillende bevolkingsgroepen en religies, terwijl er 21 jaar na het einde van de oorlog nog altijd heel wat spanningen zijn. Maar oog in oog met de catastrofale overstromingen, worden deze "vergeten". Het is een "teken van goddelijke genade dat de mensen, in deze rampzalige toestand, over de scheidsmuren tussen de etnische en religieuze groepen heen stappen."

Hulpgoederen

Vanaf het begin van de overstromingen hebben alle medewerkers van het pastorale centrum voor de jeugd Caritas ondersteund bij de verdeling van de humanitaire hulpgoederen. Veel mensen waren niet bij machte zich de omvang van de ramp voor te stellen en weigerden hun huis te verlaten. Voor velen die reeds tijdens de oorlog have en goed hadden verloren, was het buitengewoon hard hun woning achter te laten. "In deze vreselijke dagen, zijn bij velen de herinneringen aan de oorlog weer opgekomen", zo zegt pater Marsic.

Landmijnen

Alles bij elkaar staat een derde deel van het land onder water en is de helft van de bevolking door de ramp getroffen. Bijzonder groot is op het ogenblik de kans op aardverschuivingen. "In sommige dorpen dreigen modderstromen honderden huizen te overspoelen. Veel woningen zijn al helemaal vernield", zo voegt pater Marsic hieraan toe. Daar komt nog het gevaar bij van losgespoelde landmijnen. De hierdoor ontstane risico’s zijn moeilijk in te schatten evenals de toegenomen kans op epidemieën veroorzaakt door in ontbinding verkerende kadavers. Voor een vergelijkbare catastrofale overstroming moeten we in de geschiedenis van Bosnië ongeveer 120 jaar teruggaan.

Mooie momenten

"Het is nog onmogelijk aan te geven hoe groot de schade aan kerken en kerkelijke gebouwen is", zegt pater Marsic. Alle 40 Katholieke parochies met samen ongeveer 60.000 gelovigen van het aartsbisdom Serajevo, zijn getroffen. Maar te midden van al deze ellende zijn er ook mooie ogenblikken geweest. Zo spoelde het beeldje van een heilige uit een kerk. Het werd door een Moslim op straat gevonden en teruggebracht, want hij wist dat het van een Katholieke kerk afkomstig was. "De mensen worden door de ramp samen gesmeed", zegt de pater met nadruk.

Noodhulp

Voor de slachtoffers van de overstromingen zowel in Bosnië-Herzegovina als in het naburige Servië heeft Kerk in Nood heeft uit haar noodfonds een bedrag van € 100.000 beschikbaar gesteld. Het aartsbisdom Vrhbosna in Serajevo krijgt € 50.000, terwijl de bisdommen Banja Luka in Bosnië en het aartsbisdom Belgrado in Servië ieder € 25.000 ontvangen. Via het online donatieformulier kunt u een bijdrage geven voor het noodfonds of u kunt een bijdrage overmaken op bank NL64 FVLB 0227 1754 84 tnv Kerk in Nood ‘s-Hertogenbosch onder vermelding van ‘overstroming Bosnë’.

Projectcode 444-00-59