Noodhulp voor Aleppo

Project
Kerk in Nood heeft opnieuw een aantal projecten goedgekeurd voor noodhulp aan Syrië en heeft daarvoor dringend 1,5 miljoen euro nodig. Het gaat om voortzetting van de hulp voor de komende maanden aan de meest behoeftige gezinnen in verschillende plaatsen
syrie09

Aleppo

De hulp is meer in het bijzonder gericht op Aleppo dat momenteel in de frontlinie ligt. Het regeringsleger controleert het westelijke deel van de stad. Rebellen hebben de controle over het oostelijke deel, en controleren daarmee ook de watertoevoer en elektriciteitsvoorziening. Aleppo was ooit de commerciële en industriële hoofdstad van Syrië. Naast de hulp aan Aleppo heeft Kerk in Nood ook hulp toegezegd voor vluchtelingen die in Damascus en Tartús zijn terechtgekomen.

Noodhulpprogramma

Het aantal Christenen in het oorlogsgebied is opnieuw gedaald de afgelopen maanden. Tegelijkertijd groeit het aantal gezinnen heel snel dat niet meer kan voorzien in de meest elementaire levensbehoeften. De toegezegde hulp is voornamelijk een voortzetting van noodhulpprogramma’s die eerder zijn ingezet. Het verschil is dat het aantal hulpbehoevenden opnieuw is gestegen vanwege de verslechterende situatie in vrijwel elk deel van hethet gehele land.

Al Hassakeh

Kerk in Nood zal de hulp voortzetten aan 2.817 gezinnen in Aleppo and Al Hassakeh, waar mensen al meer dan vijf jaar worden geconfronteerd met ontberingen, lijden en angst. Plaatselijke hulpverleners schrijven: “Dankzij uw hulp kunnen we naast onze mensen staan en hen helpen hun lasten te verlichten. We blijven als een team werken en met uw hulp proberen we contacten te onderhouden met een groeiend aantal gezinnen. We proberen hen zo goed als mogelijk te verzekeren van een waardig leven. We moeten hen steunen in hun dagelijks leven. Vooral de gezinnen met kinderen en de ouden van dagen. Zij zijn het meest kwetsbaar. Het leven is heel duur en zwaar geworden. Onze gezinnen worstelen met angst en zorgen voor de toekomst. Voortdurend vragen mensen zich af of ze wel of niet moeten blijven en wat hun uiteindelijke lot zal zijn.”

FAO

Volgens de FAO leeft vandaag de dag meer dan 75% van de Syriërs in extreme armoede. Ze zijn niet iet staat om basisbenodigdheden en basisvoedsel om te overleven te kopen. De afgelopen 18 maanden is de prijs van brandstof meer dan verdubbeld. Meel is 300% in prijs gestegen en rijst is 650% duurder geworden ten opzichte van het begin van de oorlog.

Latakia

Tot de toegezegde hulp voor de komende maanden horen melkpoeder en luiers voor 650 baby’s en peuters jonger dan twee jaar in Tartus en andere plaatsen in het bisdom Latakia. Dankzij de edelmoedigheid van vele weldoeners was Kerk in Nood begin dit jaar in staat om 200 baby’s te helpen. Samen met het verzoek om hulp ontving Kerk in Nood van de projectverantwoordelijke het bericht dat “de ouders erg blij zijn om te voelen dat God hen niet heeft verlaten”. En verder: “U bent het zichtbare beeld van de onzichtbare God. Uw noodhulp is elke keer een morele boost voor wanhopige gezinnen, die anders zouden denken dat een baby een last is een geen geluk en vreugde brengt.”

Aleppo, Hanna en Idlib

Tegelijkertijd hoopt Kerk in Nood de hulp uit te breiden aan de ontwortelde gezinnen uit Aleppo, Hanna en Idlib. De meesten zijn gevlucht naar Tartus en Latakia en hebben nu hulp nodig bij het betalen van de huur. Tot voor enkele maanden ontvingen 100 gezinnen hulp. Door de recente geveechten in Aleppo en andere delen van het land is het aantal ontwortelde gezinnen in het bisdom gestegen tot 450. Allen hebben dringend hulp nodig. Daarnaast vragen 507 gezinnen die zijn gevlucht naar Damascus dringend om hulp bij het betalen van de huur, medische zorg, kleding, onderwijs en eten.

1,5 miljoen euro

Het zijn slechts enkele voorbeelden van de hulp die Kerk in Nood geeft via de plaatselijke kerk in Syrië. Op dit moment heeft Kerk in Nood dringend 1,5 miljoen euro nodig om de komende maanden de hulp in Syrië te kunnen voortzetten.