Noodhulp aartsbisdom Niamey na gewelddadige aanslagen (Niger)

Project
De terreuraanslag op de redactie van het Franse satirische tijdschrift "Charlie Hebdo" op 7 januari van dit jaar in Parijs heeft de wereld geschokt. Elf medewerkers van de redactie van het tijdschrift, twee politiemannen, en later nog eens vier gijzelaars
ACN-20150303niger21114

Project in Niger
De terreuraanslag op de redactie van het Franse satirische tijdschrift "Charlie Hebdo" op 7 januari van dit jaar in Parijs heeft de wereld geschokt. Elf medewerkers van de redactie van het tijdschrift, twee politiemannen, en later nog eens vier gijzelaars, die door een van de daders van de aanslag in een Joodse supermarkt gegijzeld waren, werden gedood.

 

Een bijzondere geweldgolf
Veel minder aandacht was er echter voor het feit dat, toen het satirische tijdschrift een week na de aanslag opnieuw Mohammed-karikaturen publiceerde, dit in meerdere islamitische landen tot rellen en gewelddadige aanslagen op christenen, christelijke kerken en westelijke instellingen leidde. Een bijzondere geweldgolf beleefden de christenen in het West-Afrikaanse Niger. Zo werden twaalf van de veertien kerken in het aartsbisdom Niamey geplunderd en in de as gelegd. Ook werden twee kloosters van vrouwelijke religieuzen overvallen.

 

Ernstig getroffen
Vooral de parochie in de stad Zinder werd ernstig getroffen. De kerk was in 2012 al ontheiligd en in brand gestoken. Bij de nieuwe aanslagen werd niets gespaard wat bij de parochie hoorde: de pastorie, de katholieke lagere school, het huis van de vrouwelijke religieuzen, de ruimtes waar verschillende educatieve programma’s plaatsvonden en gasten werden ontvangen, de voertuigen van de parochie – alles wat niet stevig aan de grond zat vastgespijkerd, werd geplunderd en de rest werd in brand gestoken. Ook de eigendommen van christelijke families werden geplunderd en in brand gestoken. Dat niemand bij deze aanslagen om het leven kwam, is alleen te danken aan Gods bescherming, zegt de Apostolische Administrator van het bisdom.

 

Wederopbouw
Tweehonderd mensen hebben samen met de priesters en de kloosterzusters de stad verlaten en zijn naar Niamey gevlucht, waar zij in een katholiek centrum zijn ontvangen.
De gelovigen zeggen: "Onze kerken zijn beschadigd, maar niet ons geloof. Wij zullen weer herrijzen". Maar daar is hulp voor nodig. Kerk in Nood is om steun verzocht voor de vijf zwaarst getroffen parochies, zodat het kerkelijk leven daar provisorisch verder kan en de gevluchte mensen kunnen worden opgevangen, voordat met de wederopbouw kan worden begonnen. Wij helpen met 29.800 euro.

 

Projectcode: 140-08-59

 

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.
Foto: Kerk in Nood/