Nigeriaanse bisschoppen roepen op tot rust en gebed

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
De bisschoppen van Nigeria hebben een verklaring uitgegeven over de veiligheid in hun land. "Dit zijn droevige dagen voor Nigeria en alle Nigerianen," begint het schrijven. "Wij voelen veel pijn door de gewelddadige gebeurtenissen...
20120627Nigeria01

De bisschoppenconferentie van Nigeria heeft een verklaring uitgegeven over de veiligheid in hun land. "Dit zijn droevige dagen voor Nigeria en alle Nigerianen," begint het schrijven. "Wij voelen veel pijn door de gewelddadige gebeurtenissen die bijna dagelijks voorkomen.

De tijd gaat voorbij en de veiligheid wordt niet significant beter. Integendeel, het schijnt van kwaad tot erger te gaan. Terroristen gaan willekeurig tekeer tegen onschuldige burgers in alle delen van Noord-Nigeria. De voortdurende aanvallen op Christelijke gebedshuizen en op zoveel andere mensen en plaatsen zijn laffe daden tegen onschuldige mensen en moeten met kracht verworpen worden door alle mensen van goede wil. Evenzo als de zogenaamde vergeldingsaanvallen. Het is de eerste taak van de overheid de veiligheid en bezittingen van mensen in het hele land te waarborgen. Er mag geen falen zijn in deze primaire taak. Er zijn aanwijzingen dat de staat veel gedaan heeft om de situatie stabiel te houden. Belangrijke aantallen mensen, materiaal en gereedschap zijn ingezet. Ook zijn veiligheidsagenten om het leven gekomen. De mensen die gedood zijn bij bomaanslagen waren onschuldige kinderen van God, mannen, vrouwen en kinderen, moslims en Christenen van verschillende stammen, allemaal Nigerianen, gelijk geschapen en geliefd door God."

Wijzigen

"Ondanks alle maatregelen van de regering is de staat nog steeds onveilig. We blijven de regering oproepen om alles te doen wat nodig is om het land veilig te maken voor iedereen. Veiligheidsmaatregelen dienen geïntensifieerd en verfijnder te worden. Het is nodig de aanpak te wijzigen. Er moet meer gedaan worden op het gebied van het verzamelen, analyseren en interpreteren van door de geheime dienst verkregen informatie. De terroristen moeten geïdentificeerd worden, opgepakt en ontmanteld. Onze speciale zorg gaat uit naar Christenen die in hun plaatsen van gebed aangevallen worden. Met opzet of niet, dergelijke acties leggen druk op de toch al fragiele verhoudingen tussen de Christelijke en islamitische gemeenschappen. De boosheid en haat groeien met de dag en hebben al een gevaarlijk hoogtepunt bereikt. Iedereen moet nu vastberaden handelen om de spanning te doen afnemen." "Natuurlijk wijzen de bisschop op het belang van optreden op Christelijke wijze, in een geest van vrede, liefde en vergeving. Maar de bisschoppen waarschuwen dat "het geduld van veel Christenen opraakt als er geen tekens van verbetering zijn. Onze preken om terughoudend te zijn zal anders aan dovemansoren gericht zijn. En diegenen die geweld als gerechtvaardigd antwoord zien, kunnen wel eens aan onze controle ontsnappen. "

Concreet

"Wij roepen onze Christelijke broeders en zusters op vurig te blijven bidden en Gods bescherming te vragen en een verandering van hart voor diegenen die geweld, onrust en zorgen verspreiden onder onschuldige mensen. Ons land is één, dus wij moeten gezamenlijk de oplossing vinden voor onze onlusten. Tegen onze jeugd zeggen we: verlies niet je geduld. Doe je best ons land te verbeteren met behulp van geweldloze middelen. Maar we moeten tegelijkertijd waakzaam zijn en voorzieningen treffen, binnen wettelijke kaders, om onszelf en onze huizen te verdedigen en beschermen. We roepen echter ook de islamitische gemeenschap in Nigeria op om er alles aan te doen degenen aan te spreken die opstoken tot deze acties in de naam van de Islam en die ze plannen en aanmoedigen. Maar veroordeling van deze terroristische acties met woorden alleen is niet genoeg. Nodig is ook concreet en preventief optreden om diegenen tot de orde te roepen die verantwoordelijk zijn voor het geweld en hen afhouden van verdere verwoesting van ons land in naam van hun religie."

Misdaden

"Droevig genoeg zien sommige media en commentatoren de crisis in Noord-Nigeria als een conflict tussen moslims en Christenen. In werkelijkheid zijn het de misdaden van enkele individuen onder ons die claimen in de naam van een religie te handelen en onschuldige Nigerianen aanpakken. De tendens om onszelf of andere religieuze groepen te beschuldigen of te verontschuldigen in plaats van oplossingen te zoeken, heeft absoluut niet geholpen. We vragen iedereen ons langdurig programma van gebed te steunen. In het bijzonder benadrukken wij het belang van dagelijks rozenkransgebed en gebed voor "Nigeria in onrust". Dat is een machtig geestelijk antwoord op de zware uitdaging van onveiligheid die ons land overstroomd heeft."

 

bron: Kerk in Nood

Foto: tobiaseigen