fbpx

Nigeria: “Wacht niet op een genocide zoals in Rwanda”

maandag, 02 juli 2018
Nieuws
De bisschoppen uit centraal Nigeria vragen Kerk in Nood en de internationale gemeenschap om hulp na gewelddadige aanvallen door Fulani-herders.
ACN-20180524-71658-Nigeria-protest-Fulani-attacks

Door Marta Petrosillo

“Maak niet dezelfde fout als ten tijde van de genocide in Rwanda. De hele wereld keek toe hoe deze zich voltrok, maar niemand greep in en maakte er een einde aan. We weten maar al te goed hoe dat is afgelopen“, aldus bisschop William Amove Avenya van Gboko, een bisdom met een christelijke meerderheid in de deelstaat Benue tegenover Kerk in Nood. De bisschoppen uit centraal Nigeria hebben hun stem al vaker laten horen om een fenomeen aan de kaak te stellen dat steeds rampzaligere proporties aanneemt. De agressie van Islamistische veeherders van de Fulani-stam vormt een reden tot grote bezorgdheid. De afgelopen dagen hebben zij opnieuw aanvallen uitgevoerd in de streek rond Jos, de hoofdstad van de deelstaat Plateau, en daarbij meer dan 100 mensen om het leven hebben gebracht.

Criminelen en terroristen
De Fulani-herders laten hun kudden al eeuwen in de regio grazen. Van oudsher kwam het daarbij regelmatig tot schermutselingen met de merendeels christelijke lokale landbouwers wanneer hun kudden schade toebrachten aan de oogst of die zelfs totaal vernielden. Terwijl er voor die conflicten in het verleden een zuiver etnische of economische aanleiding was, lijken tegenwoordig “religieuze redenen steeds meer de overhand te krijgen“. Volgens officiële berichten vielen er sinds het begin van dit jaar alleen al in de deelstaat Benue 492 dodelijke slachtoffers. Bisschop Avenya vult aan: “Het gaat hierbij om criminelen en terroristen die hun agressieve daden echter niet plegen in streken waar de meerderheid van de bevolking moslim is. Wij zijn ervan overtuigd dat we hier te maken hebben met een etnische zuivering waarvan de christenen het slachtoffer zijn.“

Wapenleveranciers
“Er is een duidelijke agenda om de Nigeriaanse Middle Belt te islamiseren”, aldus de bisschoppen Adoboh en Lafia van twee naburige bisdommen. “Om dit voornemen te verwezenlijken, gebruikt men de Fulani. Ze willen de Christenen treffen en de regering onderneemt niets om hen tegen te houden, omdat ook president Buhari tot de volksstam van de Fulani behoort.” Volgens bisschop Audu is de verdenking niet alleen gebaseerd op het feit dat de Nigeriaanse politie werkeloos toekijkt, maar ook op het gegeven dat de Fulani-veeherders in toenemende mate met geavanceerde wapens uitgerust zijn. “Vroeger waren ze slechts bewapend met stokken“, vult bisschop Avenya aan, “maar tegenwoordig beschikken ze over Kalashnikov machinegeweren. Het gaat hier om dure wapens die zij zich niet kunnen veroorloven. Wie rust hen daarmee uit? Bovendien is er in de regio om de twee kilometer een controlepost. Is het mogelijk dat bewapende mannen met hun kudden onzichtbaar worden?“

Protestmars
Vorige maand nog, op 22 mei, hebben alle Nigeriaanse bisdommen aan een protestmars deelgenomen om van de regering te eisen dat ze de Christenen beschermt. “Onze gelovigen worden vermoord of gedwongen om wegens de agressieve aanvallen als vluchtelingen te leven, maar het Westen ziet de Fulani nog altijd slechts als binnenlands probleem“, aldus de bisschoppen. “Bega niet dezelfde fout als in het geval van Rwanda, wacht niet af tot er een volkerenmoord wordt gepleegd alvorens in te grijpen!“