Nigeria: Politiek gekonkel oorzaak van geweld

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Onder invloed van extremisten laat de politie de bevolking aan haar lot overGewetenloze politici die godsdiensthaat aanwakkeren, zijn de schuld van het bloed vergieten en het geweld in Noord-Nigeria. Dat zegt de plaatselijke bisschop die ook van mening is
20111111OliverDasheDoeme

Onder invloed van extremisten laat de politie de bevolking aan haar lot over

Gewetenloze politici die godsdiensthaat aanwakkeren, zijn de schuld van het bloed vergieten en het geweld in Noord-Nigeria. Dat zegt de plaatselijke bisschop die ook van mening is dat de politie tekort is geschoten in haar taak de bevolking te beschermen.

Bisschop Oliver Dashe Doeme van Maiduguri in Noordoost-Nigeria verklaarde op 7 november aan Kerk in Nood dat plaatselijke politici van de godsdienstige tegenstellingen misbruik maken om agressie aan te wakkeren. Zij willen hiermee de streek destabiliseren en de regering ten val brengen. Hij voegde hieraan toe dat de regering van de deelstaat schromelijk tekort is geschoten tegenover de bevolking door de veiligheidssituatie uit de hand te laten lopen.

Volgens de laatste berichten zijn bij de aanslagen van het afgelopen weekeinde meer dan 100 mensen omgekomen. Het geweld bereikte zijn hoogtepunt in de dorpen Damaturu en Patiskum waar woestelingen zich keerden tegen moskeeën, kerken en slag leverden met de politie. Bisschop Doeme zei dat de pastoor, pater James John en zijn kapelaan pater Allan, voor hun leven hadden moeten rennen, toen de Katholieke Mariakerk op de avond van 4 november in vlammen opging. Bij de aanslag waren explosieven gebruikt. De kerk werd volledig in de as gelegd. "Het was een van de grootste kerken in het bisdom, die aan duizenden ruimte bood", tekende de bisschop hierbij aan. "De zondag erna hebben we de H. Mis opgedragen in een parochiezaal."

Bisschop Doeme gaf aan Kerk in Nood als zijn mening: "Bepaalde politici hier – ik kan helaas geen namen noemen "zijn verantwoordelijk voor wat er is gebeurd. Zij spannen Islamitische groeperingen voor hun karretje."

Eerder had de Islamitische groep Boko Haram, wat wil zeggen: "Verbod op westers onderwijs", de verantwoordelijkheid voor de aanslag in Damataru op zich genomen en daarna aangekondigd dat zij nog meer gewelddadige acties in voorbereiding had.

Bisschop Doeme zei hierover: "Vooraanstaande politici maken misbruik van de Islamisten door hen wapens te laten kopen of te fabriceren. Godsdienst is een gevoelige aangelegenheid en politici kunnen haat en achterdocht gemakkelijk aanwakkeren. Zij beogen daar o.a. mee Christenen weg te drukken en de Shari"a wet helemaal in te voeren. Gedwongen bekering tot de Islam is wat zij zoeken." Met een uithaal naar de plaatselijke veiligheidsdiensten, zei hij: "De Kerk reageert hierop door haar stem te verheffen en er bij de regering op aan te dringen de veiligheid te waarborgen. Een brede actie is nodig om de openbare orde te herstellen. Als de veiligheidsdiensten eerder in beweging waren gekomen, was er niets gebeurd. De politie heeft de bevolking aan haar lot overgelaten. Volgens de bisschop hebben Islamitische groeperingen zich van posities bij de politie en de veiligheidsdiensten meester gemaakt en daarmee de problemen nog groter gemaakt: "de mensen die hier achter zitten, moeten worden gevonden en opgesloten. Sommigen werken voor de Veiligheidsdienst".

Hij voegde hieraan toe dat de jeugd een gewillige prooi is voor Islamisten in een broeinest dat wordt gevormd door grote armoede, slechte scholen en werkeloosheid. Volgens de bisschop was het geweld van het afgelopen weekeinde het laatste voorval in een hele reeks aanslagen. De Mariakerk was het vijfde Katholieke gebouw in het bisdom dat sinds maart doelwit van aanslagen is geweest. In april werden vernielingen aangericht in de parochie Maiduguri Cathedral en drie maanden later kwamen de kantoren van het bisdom en de aangrenzende pastorie onder vuur. Drie weken geleden brandden jongelui nog een kerk plat. Bisschop Doeme merkte hierover op: "We zouden aanspraak moeten kunnen maken op vrijheid van eredienst. De regering zou hierover moeten waken. Maar we weten dat God ons tegen onze bedreigers zal beschermen."

bron: ACN
foto’s: www.rknieuws.net;
http://www.channelstv.com