Nigeria: "Geweld had voorkomen kunnen worden"

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Gebrek aan politieke wil is de voornaamste oorzaak voor de recente uitbarsting van geweld rond de Nigeriaanse stad Jos, waarbij honderden doden zouden zijn gevallen.
nigeria_archbishop-ignatius-ayau-kaigama-of-jos-foto-kin-22-6-2006-16-57-41

Gebrek aan politieke wil is de voornaamste oorzaak voor de recente uitbarsting van geweld rond de Nigeriaanse stad Jos, waarbij honderden doden zouden zijn gevallen.

Vele levens hadden kunnen worden gered als de overheid sneller had ingegrepen en de veiligheid had hersteld, zegt de katholieke aartsbisschop van Jos, mgr. Ignatius Ajau Kaigama. In een interview met John Pontifex van de internationale katholieke hulporganisatie Kerk in Nood haalt de bisschop scherp uit naar de regering en andere politieke leiders. Die doen volgens hem niet genoeg voor de aan hun lot overgelaten mensen die in uitzichtloze armoede moeten leven die te maken hebben met stammenconflicten. Ontstoken van de meest fundamentele bestaansmiddelen vormen deze mensen een gemakkelijke prooi voor radicale groeperingen die godsdienst gebruiken als excuus voor geweld en intolerantie.

Zijn opmerkingen komen een week na een golf van dodelijk geweld in en rond Jos, in het midden van Nigeria, waar botsingen tussen moslims en christenen hebben geleid tot honderden doden.

Daarbij zouden vooral onder de christenen tegen de vijfhonderd doden zijn gevallen. Volgens de laatste berichten zouden bij wraakacties afgelopen weekeinde meer dan driehonderd moslims zijn vermoord.

Regering nalatig Aartsbisschop Kaigama, die als voorzitter van de Christelijke Vereniging van Nigeria de meeste Kerken in de hele regio vertegenwoordigt, beschuldigt de regering ervan niet snel genoeg te hebben opgetreden om de orde en rust te herstellen.

Het duurde een dag voordat het verzoek van de gouverneur om extra veiligheidsmaatregelen door de federale overheid was goedgekeurd. "De mensen die hier leven zijn in de steek gelaten. Het kan een hele dag duren voor veiligheidmaatregelen worden genomen. Als ze sneller hadden gereageerd zouden vele levens zijn gered. De gouverneur is gehandicapt. Het duurt te lang voor gevraagde hulp wordt geboden."

De aartsbisschop sprak kort na spoedoverleg met politieke-, religieuze en stamleiders onder leiding van gouverneur David Jona Lang.

Geen religieus conflict

Aartsbisschop Kaigama benadrukt dat de conflicten niet religieus van aard zijn, maar dat de diepere oorzaken tribaal, etnisch, economisch en politiek zijn.

"De regering en veiligheidsdiensten moeten de diepere oorzaken van het geweld analyseren. Dat is niet gebeurd. Nu vragen ze wat er moet gebeuren. Dit had al heel lang geleden moeten gebeuren."

"Het is jammer als religie wordt gebruikt om de echte problemen te camoufleren. Religie wordt door politici met bijbedoelingen misbruikt.

"Ze zijn niet in staat zijn geweest de spanningen op te lossen tussen de autochtone bewoners en de nieuwkomers. Je moet kijken wat de beste manier is om deze groepen aan te spreken, zowel politiek als sociaal."

Dodelijke verveling

Veel jongeren laten zich tot geweld verleiden omdat ze werkloos zijn en geen uitzicht hebben op een baan. "Ze zijn er klaar voor. Ze vinden het spannend."

De economische crisis heeft de situatie verergerd. Er is nauwelijks schoon drinkwater of elektriciteit te krijgen. Scholen en universiteiten zijn al maanden gesloten wegens een staking van het onderwijspersoneel wegens een loonconflict.

"Als priester en bisschop, besteed ik bijna al mijn tijd aan sociaal werk. Mensen staan in de rij om mij te vragen om hulp voor hun zieke kinderen, om een baan enzovoort.

"De overheid heeft deze dingen op hun beloop gelaten. Zelfs wanneer ze de middelen zou hebben weet zij ze niet op de juiste plaats te krijgen."

De aartsbisschop heeft ook kritiek op de media, die veel onwaarheden verspreiden of overdrijven. In reactie op berichten dat er honderden doden zouden zijn gevallen zegt mgr. Kaigama dat het in het gebied onmogelijk is om een goed beeld te krijgen van de hoeveelheid slachtoffers. Hij beschuldigt de media ervan zich te beroepen op partijdige bronnen. "De media vragen de islamitische Hausastam om informatie, maar dat betekent dat de verslaggeving zwaar gekleurd is. Ze zeggen dingen die niet waar zijn en wanneer anderen dat weer via de radio horen wordt er alarm geslagen en dat maakt de hele situatie nog erger. Degenen die verantwoordelijk zijn voor de media moeten meer onderscheidingsvermogen tonen."