Nigeria: Bisschoppen manen tot kalmte

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Katholieke Bisschoppen in Nigeria hebben hun woedende en bange gelovigen opgeroepen geen wraak te nemen voor de aanhoudende...
20120622_Onaiyekan01

Katholieke Bisschoppen in Nigeria hebben hun woeden- de en bange gelovigen op- geroepen geen wraak te nemen voor de aanhouden- de aanslagen op kerken.

Aartsbisschop John Onaiyekan (foto rechts) van de hoofdstad Abuja en Bisschop Martin Igwe Uzoukwu (foto links) van Minna scherp halen scherp uit naar de regering. Die doet veel te weinig om het geweld te stoppen zeggen beide herders in een gesprek met de Katholieke hulporganisatie Kerk in Nood.
Volgens Aartsbisschop Onaiyekan moet de overheid Moslims vragen om de terreurorganisaties achter de aanslagen te infiltreren.

Golf van aanslagen

De kerkelijke kritiek volgt op waarschuwingen van de veiligheidsdiensten dat er een golf van zelfmoordaanslagen te vrezen valt. Afgelopen zondag werden drie aanslagen gepleegd op kerkgebouwen in de deelstaat Kaduna. Daarbij vielen dertig doden.
De aanslag op de Shalom Pinksterkerk in Kaduna Stad op de scheidslijn tussen nood en zuid, leidde tot wraakacties door Christenen. Daarbij werden 11 Moslims gedood en zouden twee moskeeën zijn aangevallen. Daarvan is er een volledig uitgebrand.

Oplopende spanningen

Volgens Mgr. John Onaiyekan lopen de spanningen onder de Christenen steeds hoger op. "Het wordt steeds moelijker om vrede te prediken en tot kalmte te manen. Het wordt steeds makkelijker om de oorlogstrom te roeren. Steeds meer mensen zeggen dat de aanvallen zullen blijven doorgaan tenzij we terugvechten."
Die houding is zorgwekkend en biedt geen praktische oplossing voor het probleem. De Moslims die in Kaduna vermoord zijn kwamen uit een Moslimenclave en waren onschuldig."

Geen kwaad met kwaad vergelden

Samen met Bisschop Igwe citeert hij evangeliepassages waarin Christus geweld veroordeelt. Bisschop Igwe: "Ik zeg mijn mensen de kalmte te bewaren. Twee kwaden zetten niets recht."
Afgelopen woensdag ging ook Paus Benedictus XVI in op het geweld in Nigeria. Tijdens de woensdagaudiëntie zei de Paus: "Het is mijn hoop dat de verschillende delen van de Nigeriaanse samenleving zullen samenwerken en niet de weg van de vergelding zullen gaan."

Gebrek aan informatie

Volgens Aartsbisschop Onaiyekan is een van de grootste problemen van de veiligheidsdiensten het gebrek aan informatie over de terroristen. Hij heeft de Moslimgemeenschappen opgeroepen om de terreurgroepen te helpen infiltreren en de leiders op te pakken.
"Wat ontbreekt is adequaat inlichtingenwerk om deze groepen te infiltreren en hun leiders te identificeren. Die moeten worden uitgeschakeld zodat het systeem van geweld instort. Onze regering moet de Moslimgroepen benaderen die hierbij zouden kunnen helpen."

‘Geen Moslims’

"Het is waar dat de Moslimgemeenschap deze terroristen niet als Moslims beschouwt. Maar omdat de terroristen zeggen uit naam van de Islam te handelen, hebben Moslims de verantwoordelijkheid hen aan te spreken.
De Moslimgemeenschap zou haar verantwoordelijkheid verzaken indien zij daar niet in zou slagen omdat zij allen tot het huis van de Islam behoren.

‘Zwakke regering’

Mgr. Onaiyekan hekelt het onvermogen van de regering ten aanzien van het geweld. "De regering is zwak en kan niet echt vat krijgen op het probleem. We hebben te maken met een zwakke regering die niet in staat is haar burgers te beschermen. We moeten de regering prijzen voor wat zij wel doet maar dat is niet genoeg.
De overheid doet niet genoeg op het gebied van onderwijs, veiligheid en de aanpak van corruptie. Als we een betere regering hadden zou dit alles niet gebeuren."

Internationale druk

Bisschop Igwe roept Christenen wereldwijd op druk uit te oefenen op hun eigen regeringen om die van president Jonathan te dwingen het geweld te stoppen.
"Niet alleen Christenen in Nigeria moeten niet zwijgen. Zwijgen suggereert dat zij instemmen met het geweld. Om duidelijk te maken dat zij het er niet mee eens zijn moeten zij zich uitspreken."
"Als wij moeten sterven voor Christus, dan zullen we sterven voor Christus. Maar waarom moeten wij gedwongen worden die keuze te maken?"

Versterkend

Beide Bisschoppen merken dat het geweld in de meeste gevallen leidt tot versterking van het geloof van de Christelijke gemeenschap. Mgr. Onaiyekan: "Veel mensen gingen voor de aanslagen niet naar de kerk, maar nu wel. Er wordt heel veel gebeden en nagedacht."
Bisshop Igwe: "Er wordt gezegd dat als de aanslagen doorgaan de Christenen het noorden zullen ontvluchten en zich elders in Nigeria zullen vestigen. Maar heel Nigeria is voor ons allemaal. De Christenen moeten blijven waar zij zijn. Wat zij nodig hebben is adequate bescherming."

Bron en foto’s: Kerk in Nood