Nieuwe Syrische bisschop: behoud het geloof in Syrië!

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Een Syrische prelaat, die onlangs tot bisschop benoemd werd, sprak zijn ongenoegen uit over de grootschalige uittocht van de Christenen aldaar, toch is hij er van overtuigd dat de...
ACN-20130914-00879_small

Een Syrische prelaat, die onlangs (25 augustus 2013) tot bisschop benoemd werd, sprak zijn ongenoegen uit over de grootschalige uittocht van de Christenen aldaar, toch is hij er van overtuigd dat de toekomst van één van de oudste kerkgemeenschappen ter wereld staat als een huis.

De Melkitisch-Grieks, Katholieke bisschop Nicolas Antiba van Bosra en Hauran beschrijft hoe zijn gelovigen uit Zuid-Syrië met honderden tegelijk vluchten naar de omgeving van het huis van de bisschop in Khabab vanwege aanvallen waarbij één van de oudste kerken, die uit de 6e eeuw stamt, verwoest werd. Sprekend over de aanval op de uit 542 daterende St. Elias kerk in Izraa, zegt hij dat de uittocht van Christenen uit Syrië net zo omvangrijk kan worden als de uittocht in Irak, waar de gelovige Christenen hun huizen hebben verlaten.

Bisschop Antiba legde de nadruk op de bittere noodzaak aan hulp in de vorm van voedsel en onderdak voor de ontheemde mensen die in Khabab arriveren "een probleem wat nog urgenter zal worden wanneer het weer verslechtert. In zijn commentaar zegt de 67-jarige dat de crisis is verergerd door de toestroom van strijders en wapens uit het buitenland, hij vergelijkt ze met een kanker die het land dreigt te verwoesten. Zijn woorden doen sterk denken aan de opmerkingen van de Melkitische Patriarch Gregorios III van afgelopen maand. Bisschop Antiba herhaalde nog eens dat er beter geen plannen gemaakt kunnen worden voor een militaire interventie in Syrië. Zijn boodschap aan President Obama is: "Laat ons met rust". Volgens de laatste berichten zouden nu al bijna 1/3 van de christenen in Syrië uit hun woonplaats in Syrië zijn verdrongen of als vluchtelingen in het buitenland zijn gaan wonen.

Bisschop Antiba zei: "Ik geloof "Ik weet – dat de vervolgingen de kerk er niet onder zullen krijgen. Het bloed van de martelaren geeft nieuw leven aan de kerk. Ik hoop dat wij, als Christenen, hier kunnen blijven wonen. Ja, we zullen minder talrijk zijn "kijk maar naar wat er in Irak gebeurd is "maar ik denk niet dat het straks een land zonder Christenen zal zijn. Hij sprak na de aanvallen op de historische Christelijke stad Maloula, die, eerder deze maand, door Jihadisten werd aangevallen en ingenomen. Christenen die de stad ontvluchtten vertelden over gerichte aanvallen tegen de Christenen en er verschenen rapporten dat de strijders uit waren op de "overwinning op de ongelovigen".

Eerder vertelde Patriarch Gregorios aan Kerk in Nood dat 450.000 Christenen, dat is bijna 1/3 van de totale groep Christenen, hun huizen ontvlucht waren. Bisschop Antiba zei: " Christenen zijn vredelievende mensen, zij strijden niet, zeker niet in Syrië waar wij altijd rustig en probleemloos samen geleefd hebben. Wij zijn de mensen die juist niet willen strijden. We zijn vredelievende mensen en toch zijn we de eersten die aangevallen worden. De Christenen hebben enorm geleden en lijden nog steeds. Het is niet gemakkelijk". Hij herhaalde zijn oproep aan de VS en zijn bondgenoten om af te zien van militaire interventie.

De bisschop zei: "Ik hoop dat ze ons met rust zullen laten. Als er steeds opnieuw wapens het land binnenkomen zal de situatie verslechteren. Het zijn geen Syriërs die tegen Syriërs vechten, de strijdende partijen bestaan niet uit Syriërs". Hij zei: "Breng vrede in plaats van wapens. Wapens zijn als een kanker: een vreemd lichaam dat ons dreigt te verwoesten". Terwijl hij een beroep doet op de VS om zich niet met de Syrische politiek te bemoeien zegt hij: "Ik zou aan President Obama willen zeggen: U heeft altijd de mond vol over vrede…laat ons a.u.b. met rust en breng uw ideeën over vrede in praktijk. U heeft zo uw eigen idee over democratie en het is best een mooi idee maar het is niet noodzakelijk ons idee over democratie. Laat ons onze eigen ideeën over democratie ontwikkelen!