Nieuwe studio’s voor een katholieke radiozender (Oeganda)

Project
Meer dan twintig jaar lang werd het Noorden van Oeganda geteisterd door een bloedig conflict tussen de LRA-rebellen onder leiding van Joseph Kony, en de regeringstroepen. Er moet nog heel veel werk worden verzet op de weg naar verzoening, heling en wedero
20130204uganda003

Meer dan twintig jaar lang werd het Noorden van Oeganda geteisterd door een bloedig conflict tussen de LRA-rebellen onder leiding van Joseph Kony, en de regeringstroepen. Er moet nog heel veel werk worden verzet op de weg naar verzoening, heling en wederopbouw. Want het langdurige conflict in Oeganda behoort tot de ergste burgeroorlogen van Afrika. Uit angst voor ontvoeringen en moordpartijen, leefde meer dan de helft van de bevolking van Noord-Oeganda periodiek in vluchtelingenkampen – schattingen gaan uit van 2 miljoen verdrevenen. 30.000 kinderen zijn naar verluid als kindsoldaten of seksslavinnen naar de jungle versleept.

Het bisdom Lira is hevig door de burgeroorlog getroffen. Behalve de materiële wederopbouw is het van belang de mensen weer moed en hoop te geven. De katholieke radiozender "Radio Wa" speelt daarbij een grote rol. In het kinderprogramma "Karibu" ("Welkom") hebben voormalige kindsoldaten die wisten te ontsnappen, al tijdens de burgeroorlog verteld over hun nieuwe leven, om hun lotgenoten aan te moedigen naar hun families terug te keren. Deze uitzendingen werden zelfs tot in de jungle beluisterd, en zo zijn er in de loop der tijd meer dan 1500 kindsoldaten uit hun gevangenschap gevlucht, omdat "Radio Wa" hen heeft geholpen in een nieuw leven te geloven. De rebellen waren daarover zo woedend, dat ze de radiozender in september 2002 aanvielen en eenvoudigweg in brand staken, maar de zendmast bleef behouden en "onze radio" – want dat is de naam van de zender, in vertaling – zendt tot op heden haar programma’s uit, met de bedoeling om aan de vrede en verzoening in Oeganda bij te dragen.

Sinds 2008 is de toestand in het Noorden van het land stabiel, maar een officieel vredesverdrag kwam niet tot stand, omdat Joseph Kony niet kwam opdagen bij de ondertekening van het verdrag. Een van zijn voorwaarden voor het vredesgesprek was overigens dat het kinderprogramma van "Radio Wa" van de zender werd afgehaald. Hoewel "Radio Wa" zowel qua personeel als materiaal zeer bescheiden is uitgerust, biedt het de bevolking zeer waardevolle diensten aan. Zo wordt bijvoorbeeld elke week een hoorspel uitgezonden, waarin belangrijke onderwerpen zoals AIDS, huiselijk geweld, huwelijk en gezin, alcoholisme, de terugkeer uit de vluchtelingenkampen, de opbouw van een nieuw leven na de oorlog, het streven naar verzoening, enz. op een vermakelijke manier, maar op basis van de kerkelijke leer en de waarden van het Evangelie, worden behandeld. Daarnaast is er een programma dat informatie geeft over de gevaren van hekserij. Voormalige tovenaars vertellen hier met welke trucs zij de mensen hebben bedrogen. Dit thema is des te belangrijker omdat ook kortgeleden nog, in het kader van "magische rituelen" , kinderoffers zijn gebracht – vaak gebeurt dat om rijkdom te verkrijgen. Vooral de verspreiding van AIDS leidt ertoe dat een aantal mensen weer in hekserij zijn gaan geloven. Zij denken namelijk dat de dodelijke ziekte hun door hekserij wordt opgelegd of door een vloek ontstaat. Bovendien zijn er programma’s die zich speciaal tot vrouwen richten, weer andere zijn bestemd voor gevangenen, en vaak spreekt de bisschop, Giuseppe Franzelli, over brandende kwesties en actuele onderwerpen. De radiozender beschikt tevens over de mogelijkheid om ook van elders dan de studio programma’s uit te zenden. Zo kunnen bijv. eucharistievieringen, manifestaties, feestelijkheden of indrukken van gebeurtenissen worden uitgezonden. Thans heeft de zender een bereik van 200 kilometer in de omtrek en talrijke mensen profiteren zo van de radio-uitzendingen.

Momenteel heeft de radiozender een schamel onderkomen. Het gebouw doet eerder denken aan een garage. Omdat de radio heel belangrijk is, zou Mgr. Franzelli willen dat het programma nog verder wordt uitgebreid. Maar daarvoor is meer plaats nodig. Er zouden twee studio’s en een cabine voor live-uitzendingen voor moeten worden gebouwd. Daarnaast is er ook meer kantoorruimte nodig. Kerk in Nood heeft 15.000 Euro beloofd zodat de radiozender haar waardevolle werk verder kan uitbreiden.

Dit project is een voorbeeld van het werk dat Kerk in Nood doet. Uw gift zal aan dit project of aan een soortgelijk project worden besteed en de pastorale arbeid van KIN mogelijk maken.

Projectcode: 158-00-19