Nieuwe Raad voor Evangelisatie

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Paus Benedictus XVI heeft maandag de oprichting van een pauselijke raad voor de nieuwe evangelisatie in de geseculariseerde westerse wereld aangekondigd. De nieuwe instantie moet de verkondiging van Jezus' boodschap in die landen bevorderen die...
new_evangelisation

Paus Benedictus XVI heeft maandag de oprichting van een pauselijke raad voor de nieuwe evangelisatie in de geseculariseerde westerse wereld aangekondigd.

De nieuwe instantie moet de verkondiging van Jezus’ boodschap in die landen bevorderen die een lange christelijke traditie bezitten, maar op dit moment door een voortschrijdende secularisatie worden gekenmerkt.

In zijn preek tijdens de eerste vespers van het hoogfeest van Petrus en Paulus verklaarde de paus dat het proces van secularisatie in sommige regio’s van de wereld tot een "ernstige crisis" van het christelijk geloof en de Kerk heeft geleid. Tegelijkertijd worden ook de mensen van het derde millennium in de "woestijn van de seculiere wereld" vervuld van een "honger naar God". Het verlangen naar een gelukkig leven in waarheid, vrijheid en liefde buiten de puur materiële behoeften is onveranderd aanwezig.

De paus zei dat het er niet om gaat een nieuwe inhoud te verkondigen, maar het christelijke geloof in de huidige situatie met "adequate middelen" te vernieuwen. De Kerk noemde hij "een maatgevende kracht van vernieuwing in de wereld", niet dankzij haar eigen inspanningen, maar door de kracht van het Evangelie.