Nieuwe huizen slachtoffers overstroming Rawalpindi (Pakistan)

Project
Door de verwoestende overstromingen in Pakistan in 2010 en 2011 zijn er nog steeds vele miljoenen mensen dakloos. Ontelbare gezinnen hebben nog steeds geen dak boven hun hoofd. Zij die geluk hadden hebben tenten, ...
20120802Pakistan001

Door de verwoestende overstromingen in Pakistan in 2010 en 2011 zijn er nog steeds vele miljoenen mensen dakloos. Ontelbare gezinnen hebben nog steeds geen dak boven hun hoofd. Zij die geluk hadden hebben tenten, maar in veel gevallen zijn er nog steeds hele families die leven onder zelfgemaakte zeildoeken of flarden van doeken. Zij moeten die ruimte dan ook nog delen met het weinige vee dat zij uit de overstroming konden redden.

In de gebieden waar het water de grootste hoogten heeft bereikt kun je overal de overgebleven brokstukken zien liggen van de lemen huizen – het enige dat is overgebleven van de niet meer bestaande huizen van deze mensen. De situatie is vaak het ergst voor kinderen. In 2010 alleen al waren ongeveer 10 miljoen kinderen door de overstromingen getroffen, 2,5 miljoen van hen was jonger dan vijf jaar. De meeste slachtoffers van de overstromingen waren al arm, maar nu leven zij in onvoorstelbare ellende. Voor de rampzalige overstroming al bereikte maar één op de 10 kinderen in Pakistan zijn vijfde verjaardag. Nu, ten gevolge van de overstromingen zijn de levens van 3, 5 miljoen kinderen in gevaar. In de winter kan het bitter koud zijn en natuurlijk zijn de hygiënische omstandigheden erbarmelijk. Je ziet nog steeds vrouwen diep in het modderige water knielen om brak water in aarden potten of tinnen kannen te scheppen. Dan is het niet vreemd dat nog steeds zoveel kinderen sterven aan besmettelijke ziekten.

De Katholieke Kerk in Pakistan is al lang actief om de slachtoffers van de overstromingen waar mogelijk te helpen. In het bisdom Rawalpindi bijvoorbeeld, bouwt zij nieuwe huizen voor dakloze gezinnen die in Nowshera leven op de oevers van de rivier Kabul, op de grens met Afghanistan. In de winter kan het hier heel erg koud zijn, en men hoopt dat er voor zoveel mogelijk gezinnen huizen kunnen worden gebouwd voordat de koude inzet.

Het project is goed doordacht. De nieuwe huizen worden stevig gebouwd om toekomstige overstromingen zo goed mogelijk te kunnen trotseren, zodat de volgende keer niet alles verloren zal gaan. Tegelijkertijd moest men er ook rekening mee houden dat dit gebied een gebied met aardbevingsgevaar is. "Kerk in Nood" heeft vorig jaar al geholpen en dit jaar zullen we opnieuw een bijdrage van 15.000 euro schenken zodat er meer huizen kunnen worden gebouwd.

Dit project is een voorbeeld van wat "Kerk in Nood" doet. Uw gift zal worden toegewezen aan dit of een soortgelijk project dat overeenstemt met de pastorale prioriteiten van "Kerk in Nood".

Projectcode : 328-00-19