Nieuwe grondwet Egypte geeft hoop op betere toekomst

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
De Koptisch Katholieke bisschoppen in Egypte hebben de uitslag van het referendum over de nieuwe grondwet in hun land verwelkomd als een beslissende stap vooruit naar godsdienstvrijheid en andere burgerrechten. In interviews spraken de...
ACN-20130710-00071small

Vreugde van bisschoppen over 98 procent steun voor grondwet

De Koptisch Katholieke bisschoppen in Egypte hebben de uitslag van het referendum over de nieuwe grondwet in hun land verwelkomd als een beslissende stap vooruit naar godsdienstvrijheid en andere burgerrechten.

In interviews spraken de bisschoppen Kyrillos William van Assiut, Boven Egypte, Antonios Aziz Mina van Giza en Joannes Zakaria van Luxor, hun vreugde uit over de stemming van afgelopen week, waarbij volgens officiële cijfers een meerderheid van 98 procent zich uitsprak voor de nieuwe grondwet, opgesteld door de interim regering in het land. Sprekend vanuit Egypte, gaven de bisschoppen als hun mening dat een dergelijke overweldigende meerderheid een duidelijk mandaat voor de regering is om de uitgangspunten van de nieuwe grondwet: vrijheid voor allen "ongeacht ras, godsdienst, geslacht en leeftijd "in praktijk te brengen. De bisschoppen wezen op het grote verschil tussen de nieuwe en de oude grondwet, die in december 2012 onder president Mohammed Morsi van de Moslim Broederschap werd aangenomen. Deze laatste wordt gezien als een middel om de invloed van de Moslims te vergroten ten koste van anderen. De bisschoppen wezen ook op de nadruk die de nieuwe grondwet legt op de positie van vrouwen, kinderen en invaliden, die naar hun zeggen in de oude grondwet nauwelijks aan bod kwamen.

Rechten van Christenen

De bisschoppen zeiden verder dat de rechten van Christenen in de nieuwe grondwet goed zijn verankerd. Zowel Mgr. William als Mgr. Zakaria haalden paragrafen uit de grondwet aan die wijzen op de dringend geboden herziening van de wetgeving betreffende de bouw van kerken. Het verkrijgen van een vergunning is tot nu toe voor de Koptische leiders een trage en omslachtige procedure. De grondwet effent de weg naar verkiezingen voor een nieuw parlement en een nieuwe regering. De bisschoppen hopen dat, zodra de nodige veranderingen tot stand zijn gekomen, de regering haast zal maken met de aanbevolen wetswijzigingen inzake kerkenbouw.

Godsdienstvrijheid

Volgens de bisschoppen is er in Egypte voor godsdienstvrijheid een zeer breed draagvlak. Naar hun zeggen, kwam dit overduidelijk tot uiting in de uitslag van het referendum dat 20 miljoen ja-stemmen opleverde voor de nieuwe grondwet, een veel hoger aantal dan bij de vorige volksraadpleging waar de opkomst beduidend lager was en het percentage voorstemmers slechts 64 bedroeg. De Moslim Broederschap spoorde haar aanhangers aan bij de stemming van afgelopen week weg te blijven. In reactie op geuite vrees dat de Moslim Broederschap nu haar toevlucht tot geweld zou kunnen nemen, zeiden de bisschoppen dat de Islamisten zich niet langer kunnen verzetten tegen de druk om verandering en de drang naar vrijheid.

Nieuwe toekomst

Terugblikkend op het resultaat, zei Mgr. Zakaria: ‘Ik denk dat we aan de vooravond van een nieuwe toekomst en een nieuw leven staan. Voor het referendum, richtte ik mij in mijn zondagspreken tot mijn mensen en spoorde hen aan te gaan stemmen. Ik zei dat ik de eerste zou zijn om voor deze grondwet te stemmen. Het is een uiterst belangrijk moment voor de toekomst van Egypte. Toen ik mijn stem ging uitbrengen, stond er een menigte mensen voor het stembureau "waaronder veel vrouwen "en dit was niet alleen het geval in Luxor maar overal in het land.’ ‘We zijn buitengewoon gelukkig met de uitslag van het referendum’, herhaalde Mgr. William: ‘Toen de resultaten binnenkwamen, werd er van vreugde gezongen en gedanst.’

Grondwet verenigd Egyptenaren

‘Degenen die de grondwet opstelden, hebben geprobeerd aan alle segmenten van de bevolking te denken "in het bijzonder aan vrouwen, kinderen en andere religieuze groepen.’ Mgr. Aziz Mina was lid van de commissie die het ontwerp voor de grondwet heeft opgesteld. Blij verrast over de bijna unanieme ‘ja’ stem, zei hij: Ik ben erg gelukkig met het resultaat. Het is een goed resultaat voor gematigde Kopten en voor anderen. Dit is een grondwet, die, eenmaal door de wet toegepast, gelijke rechten zal geven aan alle godsdienstige groepen "Christenen en anderen.’ ‘Deze grondwet verenigt alle Egyptenaren. Het is een goede grondwet want hij noemt iedere Egyptenaar "met inbegrip van vrouwen, kinderen en alle religieuze groeperingen.’ De bisschop vestigde ook de aandacht op het hoofdstuk in de grondwet over de cultuur van Egypte. Dit maakt in het bijzonder melding van de Oude Egyptische en Koptische perioden, die tot nu toe door Islamisten vrijwel geheel werden genegeerd. Zij interesseren zich alleen maar voor de geschiedenis vanaf de zevende eeuw.

Bron en foto: Kerk in Nood