Nieuwe directie bij Internationaal kantoor Kerk in Nood

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Vanaf januari van dit jaar is Mevrouw Susanne Zeidler werkzaam als directrice van het internationale kantoor van Kerk in Nood in Königstein (Duitsland). Mevrouw Zeidler (49) heeft een opleiding als accountant en belastingconsulente genoten ...
20110201zeidler01

Vanaf januari van dit jaar is Mevrouw Susanne Zeidler werkzaam als directrice van het internationale kantoor van Kerk in Nood in Königstein (Duitsland). Mevrouw Zeidler (49) heeft een opleiding als accountant en belastingconsulente genoten en heeft meer dan tien jaar als partner bij een internationaal accountantsbedrijf gewerkt. De laatste jaren heeft ze zich gespecialiseerd in de controle en begeleiding van stichtingen en organisaties zonder winstoogmerk. Als adviseur en in publicaties heeft ze zich vooral toegespitst op het leiden, sturen en controleren van non-profitorganisaties. Mevrouw Zeidler is geëngageerd en actief katholiek. Zij is opvrijwillige basis lid van toezichtscomités en besturen van diverse non-profit organisaties.

Werenfried van Straaten

Tijdens haar inauguratietoespraak in Königstein wees Mevrouw Zeidler op het meer dan 60-jarige ‘succesverhaal’ van Kerk in Nood. In zijn jongste boodschap ter gelegenheid van de Wereldvrededag, stelde paus Benedictus XVI vast: "De Christenen zijn tegenwoordig de religieuze groep die het meest te lijden heeft onder vervolgingen vanwege hun geloof." Ze herinnerde ook aan het geboorteuur van de hulporganisatie in de adventstijd van 1947, toen pater Werenfried van Straaten in zijn legendarische bijdrage "Geen plaats in de herberg" de Heilige Familie als de eerste vervolgde Christenen omschreef en met vurige woorden opriep om hulp te verlenen. "De opdracht van "Kerk in Nood" is vandaag minstens zo actueel als toen", aldus Mevrouw Zeidler.

Pius XII

De aanzet tot de oprichting van de hulporganisatie werd gegeven door paus Pius XII. Vandaag is ‘Kerk in Nood’ een hulporganisatie volgens pauselijk recht, die voor haar werk volledig afhankelijk is van particuliere donaties en wereldwijd in meer dan 140 landen voornamelijk pastorale hulp verleent. De organisatie beschikt over nationale afdelingen in zeventien landen. Het internationale kantoor bevindt zich Königstein (Duitsland). Daar worden de hulpaanvragen beoordeeld en gefinancieerd.