Nieuwe auto voor de parochie in Bogia

Project
De parochie van Bogia in Papua Nieuw-Guinea heeft 15 missieposten en 10.000 katholieke parochianen. Het is één van de grootste parochies in het aartsbisdom Madang. De parochiepriester, Michael Ploszcyca, heeft een nieuwe auto nodig om alle missieposten te

Project in Papua Nieuw-Guinea

De parochie van Bogia in Papua Nieuw-Guinea heeft 15 missieposten en 10.000 katholieke parochianen. Het is één van de grootste parochies in het aartsbisdom Madang. De parochiepriester, Michael Ploszcyca, heeft een nieuwe auto nodig om alle missieposten te kunnen bereiken.

Steyler missionarissen
Ongeveer 110 jaar geleden kwamen de Steyler missionarissen naar dit gebied in Papua Nieuw-Guinea om te evangeliseren. Tot op de dag van vandaag werken zij daar onder moeilijke omstandigheden, waaronder slechte wegen, overstromingen en kapotte bruggen.

Veelzijdige hulp
De parochiepriester van Bogia, Michael Ploszcyca, heeft snel een nieuwe auto nodig om zijn pastorale werk te kunnen blijven doen in de parochie. Zijn hulp is ook vaak nodig in de plaatselijke scholen en gezondheidscentra. Daarom vraagt zijn aartsbisschop, mgr. William Kurtz, hulp aan Kerk in Nood. De oude auto, een Toyota, moet vervangen worden door een nieuw voertuig.

Kerk in Nood heeft € 10.700,- toegezegd voor de aanschaf van het benodigde voertuig. Helpt u mee?