Nieuw klooster in Venezuela

Project
ACN-20160209vz36093

Project in Venezuela
De “Kluizenaressen van het Hart van Jezus” zijn een vrouwelijke congregatie die in Venezuela is ontstaan. In 2011 werd zij gesticht en zij wordt geïnspireerd door de Kartuizerorde. De zusters worden geroepen tot een leven in strenge afzondering. De hele week leven zij alleen in aparte cellen. Alleen de zaterdagavond en de zondag brengen zij gezamenlijk door. De cellen zullen als het ware als kleine kluizenaarsverblijven op het terrein van het klooster staan.

Centrum van de liefde van God
Het strenge contemplatieve leven van de zusters bestaat uit intensief gebed en handenarbeid. Hun spiritualiteit concentreert zich op het Hart van Jezus. Zij leggen dit uit: „Het hart van Jezus is de uitdrukking en het centrum van de liefde van God en verenigt ons met hem, zodat wij aan zijn leven kunnen deelhebben. Ons apostolaat is het gebed en het gefocust zijn op de liefde in het hart van de Kerk, die wij aan alle andere leden van het Mystieke Lichaam van Christus doorgeven.“

Nieuw klooster, bescheiden leven
De zusters hebben gekozen voor de armoede en leven een zeer bescheiden leven. Zij verlaten zich op Gods Voorzienigheid. Zij hebben echter hulp nodig om een klooster te bouwen, zodat zij nieuwe roepingen kunnen opnemen en hun contemplatieve leven ongestoord kunnen voortzetten. Zij zijn al met de bouw begonnen en Kerk in Nood heeft in totaal met 18.000 euro geholpen. Omdat het echter moeilijk is om in Venezuela aan bouwmaterialen te komen en de prijzen stijgen, hebben de zusters nogmaals om hulp verzocht. Wij hebben nogmaals 10.000 euro beloofd.

Projectcode: 239-06-19

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.
Foto: Kerk in Nood/