Nieuw bestuur voor Kerk in Nood internationaal

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Op 22 mei 2012 werd het hoogste bestuursorgaan van de internationale katholieke hulporganisatie Kerk in Nood, de Administratieve Raad, officieel in Rome voorgesteld, dit gebeurde omdat...
20120606Administratieve_raad_Kerk_in_Nood

Nieuwe Administratieve Raad

Op 22 mei 2012 werd het hoogste bestuursorgaan van de internationale katholieke hulporganisatie Kerk in Nood, de Administratieve Raad, officieel in Rome voorgesteld, dit gebeurde omdat deze hulporganisatie tot een Pauselijke Stichting werd verheven (een wijziging op initiatief van Paus Benedictus XVI). De voorzitter van deze Administratieve Raad is Mauro kardinaal Piacenza, de prefect van de Congregatie van de Clerus, die al eerder door de Paus als President van de stichting werd aangeduid. De uitvoerende president, Johannes Freiherr Heereman, maakt als vertegenwoordiger van de president eveneens deel uit van het nieuwe bestuursorgaan. De andere leden zijn zeven bisschoppen die heel binnenkort ook zes experten zullen aanduiden.

Het nieuwe bestuursorgaan bestaat uit: Aartsbisschop Joseph Augustine Di Noia (USA), secretaris van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Discipline van de Sacramenten, Aartsbisschop Hon Tai-Fa (China), decaan van de Romeinse rechtbank, Mgr. Antoni Stankiewicz (Polen), secretaris van de Pauselijke Raad ter bevordering van de Nieuwe Evangelisatie, Aartsbisschop José Octavio Ruiz Arenas (Colombia), Mgr. Gregor Maria Hanke van Eichstë¤tt, (Duitsland), Mgr. Eric Aumonier van Versailles (Frankrijk) en Mgr. Mauro Parmeggiani van Tivoli (Italië).

Nieuw bestuur, maar onveranderde doelstellingen

Na het overlijden van de bekende ‘spekpater" Werenfried van Straaten, die jarenlang het beleid van Kerk in Nood heeft belichaamd, kondigde de Paus (die als kardinaal zelf een weldoener was) twee jaar geleden een institutionele hervorming van de hulporganisatie aan. De organisatie werd omgevormd tot een Autonome Stichting naar Pauselijk Recht onder het burgerlijk recht van Vaticaanstad en kreeg een nieuwe administratieve structuur. Op deze wijze werd de nauwe band tussen de hulporganisatie en de katholieke Kerk ook juridisch vastgelegd en onderstreept ze ook nog eens het belang van Kerk in Nood voor de universele Kerk.

De dagelijkse werking van de hoofdzetel blijft in de Duitse stad Königstein en de (statutaire) doelstellingen "materiële en spirituele steun voor de vervolgde of bedreigde Kerk – veranderen niet. Daarnaast blijven we priesters en religieuzen steunen in hun pastorale werk of in hun andere initiatieven voor de Kerk. Een van de kenmerken van een stichting is de wijze waarop de weldoeners een spirituele familie vormen, bewust van hun eenheid in gebed en opoffering met de lijdende Kerk.

5000 projecten in 140 landen

Kerk in Nood steunt gemiddeld ongeveer 5000 projecten per jaar en schenkt bijvoorbeeld bijzondere aandacht aan de Kerk in het Midden-Oosten, Nigeria en Soedan, waar christenen hun leven riskeren voor hun geloof. De uitvoerende president, Johannes Heereman, die de organisatie met kantoren in 17 verschillende landen sinds november 2011 leidt, beklemtoont dat Kerk in Nood een christelijke hulporganisatie is die de Kerk steunt, in gebed en liefdevolle opoffering, waar ze wordt vervolgd of pastorale uitdagingen moet aangaan in een geseculariseerde wereld. Hij is ervan overtuigd dat Kerk in Nood spiritueel en structureel versterkt uit het vernieuwingsproces zal komen. De nieuwe structuur zal het beslissingsproces vereenvoudigen en zal de giften nog meer effectief en efficiënt kunnen inzetten. Dankzij die giften kan Kerk in Nood projecten ondersteunen in 145 verschillende landen op alle continenten.

Bron en foto’s: Kerk in Nood