Nederlandse gelovigen geven cadeau aan paus Franciscus

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Namens de Nederlandse gelovigen geeft de hulpbisschop van 's-Hertogenbosch, mgr. Mutsaerts, een 'icoon van het geloof' cadeau aan paus Franciscus. Begin december bespreken de Nederlandse bisschoppen met paus...

Namens de Nederlandse gelovigen geeft de hulpbisschop van ‘s-Hertogenbosch, mgr. Mutsaerts, een ‘icoon van het geloof’ cadeau aan paus Franciscus. Begin december bespreken de Nederlandse bisschoppen met paus Franciscus de actuele aandachtspunten van de Nederlandse Kerk tijdens het zogenaamde Ad Limina bezoek. Tijdens dit bezoek zal mgr. Mutsaerts de gelegenheid nemen om namens alle Nederlandse gelovigen zijn waardering voor de paus uit te spreken en een prachtige icoon aan te bieden.

De ‘icoon van het geloof’, geschilderd door de bekende iconenschilder Geert Hüsstege, laat 17 belangrijke geloofsmysteries uit het leven van Jezus zien. Alle daarop afgebeelde geloofsgetuigen uit de Heilige Schrift geven een uniek antwoord op de ware persoon van Christus. De icoon vormt een poort van het geloof, Porta Fideï, om doorheen te gaan en uit te komen bij God. Met dit cadeau willen de Nederlandse gelovigen hun waardering voor paus Franciscus uit drukken.

Bij de icoon wordt een boek met gebedsintenties van de Nederlandse gelovigen aangeboden. De paus zal speciaal voor deze intenties bidden en er zijn zegen over uitspreken. De icoon wordt daarna aan de Nederlandse gelovigen in bruikleen gegeven.

Stichting Kerk in Nood is gevraagd om de financiële bijdragen aan dit cadeau en de gebedsintenties van de Nederlandse gelovigen te verzamelen. Daarvoor heeft Kerk in Nood een website ingericht www.kerkinnood.nl/icoon waar zowel een bijdrage als een gebedsintentie kan worden gegeven. Tevens kan men daar meer informatie over deze icoon vinden. Alles wat er méér binnenkomt dan het benodigde bedrag wordt gebruikt om het jongerenpastoraat in het zeer arme bisdom Aë±tuya in Argentinië te ondersteunen.

Klik hier om uw bijdrage te geven aan dit cadeau voor paus Franciscus.

Bron en foto: Kerk in Nood