Multifunctionele ruimte centrum Regina Pacis (Jordanië)

Project
In grote delen van de wereld worden gehandicapten maar moeizaam geaccepteerd door hun families en de maatschappij, en worden zij aan de kant gezet. Zo gaat het vaak, zelfs in het Nabije Oosten. Het centrum Regina Pacis, in de buurt van Amman, heeft als
20110803_016

In grote delen van de wereld worden gehandicapten maar moeizaam geaccepteerd door hun families en de maatschappij, en worden zij aan de kant gezet. Zo gaat het vaak, zelfs in het Nabije Oosten. Het centrum Regina Pacis, in de buurt van Amman, heeft als missie om gehandicapten moed te geven – vooral degenen die uit zeer arme gezinnen komen – en hen beter te laten integreren in de maatschappij. Hun aanbod gaat van verschillende therapieën tot sociale ondersteuning, met inbegrip van speciaal onderwijs. Heel vaak zijn gehandicapten heel goed in staat om een beroep uit te oefenen, als zij daar toe zouden worden aangemoedigd. Het centrum Regina Pacis heeft zich ten doel gesteld de individuele capaciteiten van kinderen en jongeren naar boven te brengen en te ontwikkelen. Aan kinderen met een lichte of gemiddelde geestelijke handicap worden bijvoorbeeld cursussen informatica aangeboden, en voor zover dat mogelijk is, worden zij voorbereid op een leven op zichzelf. In mei 2009, tijdens zijn reis naar het Heilig Land, heeft Paus Benedictus XVI het centrum bezocht en hij was zeer onder de indruk. In zijn redevoering zei hij: "Naar ik weet is het grote succes van het centrum van uitzonderlijk belang om de integratie van gehandicapten in de maatschappij te bevorderen en aangepast onderwijs te garanderen en passende mogelijkheden om deze integratie te vergemakkelijken. U verdient alle lof en bemoediging voor uw vooruitziende blik en vastbeslotenheid!"

Maar het centrum staat ook in dienst van het pastoraat in Jordanië en het hele Nabije Oosten. Het geeft onderdak aan jongeren, priesters, religieuzen en vertegenwoordigers van kerkelijke instellingen die daar samenkomen voor retraites en andere pastorale bijeenkomsten. In deze regio waar de christelijke bevolking blijft afnemen, is dit heel belangrijk om het christelijk geloof te versterken. Tegelijkertijd is het onderbrengen van gasten ook een goede bron van inkomsten voor het centrum. Daarmee kan het de gehandicapte kinderen en jongeren hoge kwaliteit van zorg te bieden. Hier worden op zekere hoogte twee vliegen in een klap gevangen.

Om aan de grote vraag te kunnen voldoen, zou het centrum graag een multifunctionele zaal bouwen onder de kerk. Maar ze hebben daarvoor niet de benodigde middelen. Kerk in Nood heeft daarom 25.000 euro toegezegd.

Projectcode: 323-00-19


Elke gift die wij ontvangen zal aan de beschreven of gelijksoortige projecten besteed worden om de pastorale activiteiten van Kerk in Nood mogelijk te maken.