Moslims nemen het op voor christenen Irak

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Moslimgeleerden hebben het woensdag opgenomen voor de christenen in het noorden van Irak die door de terreurbeweging ISIS uit hun woonplaats worden verdreven.
20140722_moslims-nemen-het-op-voor-christenen-irak

Moslimgeleerden hebben het woensdag opgenomen voor de christenen in het noorden van Irak die door de terreurbeweging ISIS uit hun woonplaats worden verdreven. Volgens de geleerden plaveit ISIS met zijn optreden tegen ”de christelijke broeders” de weg voor een burgeroorlog in het Arabische land.

”Dit zijn daden die islamitische wetten en het islamitisch geweten schenden en alleen maar tot een negatief beeld van de islam en moslims leiden”, zo staat te lezen in de verklaring van de invloedrijke Internationale Unie van Moslimgeleerden. Zij reageert op de vlucht eind vorige week van tientallen christelijke families uit de stad Mosul, nadat ISIS hun een ultimatum had gesteld. Zij zouden worden gedood, als zij zich niet tot de islam zouden bekeren of een contract zouden tekenen waarbij zij de helft van hun inkomen zouden afstaan.

Ten tijde van dictator Saddam Hussein woonden in Mosul nog ongeveer 100.000 christenen. Dat aantal was na de Brits-Amerikaanse invasie in 2003 tot tweehonderd gedaald. Volgens een bisschop uit Mosul hebben vrijwel alle christelijke families de stad verlaten. De weinige die zijn gebleven om te onderhandelen met de strijders van ISIS, hebben van hun geestelijk leiders het advies gekregen ook te vertrekken, omdat met de extremistische moslims niet te praten valt. De patriarch van de Chaldeeuws-Katholieke Kerk, de grootste kerk in Irak, noemt de aanhangers van ISIS ”erger” dan de Mongoolse leider Genghis Khan en diens kleinzoon Hulagu die in de middeleeuwen Bagdad plunderden en duizenden mensen ombrachten.

”De gruwelijke misdaad van ISIS is niet alleen gericht tegen christenen, maar tegen de menselijkheid”, zei patriarch Louis Raphael Sako zondag tijdens een bijzondere kerkdienst in Bagdad. Niet alleen christenen, maar ook sjiieten en aanhangers van andere geloofsovertuigingen zijn uit Mosul gevlucht.

Bron: nu.nl/KerkinNood