Moslims kunnen van Christenen dialoog leren

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
De moslimwereld "moet nog leren wat wederzijds respect is en leren te luisteren naar anderen, want geweld en agressiviteit zijn zelfs geen nuttige weg als men anderen wil overtuigen van zijn ziens wijze. Ik heb...
20131203Korea01

De moslimwereld "moet nog leren wat wederzijds respect is en leren te luisteren naar anderen, want geweld en agressiviteit zijn zelfs geen nuttige weg als men anderen wil overtuigen van zijn ziens wijze. Ik heb van Christenen geleerd dat we als gelovigen van andere religies of tradities samen kunnen zijn zonder elkaar te veroordelen of te vervloeken." Dit zei Idris Tawfiq, professor aan de prestigieuze islamitische universiteit Al Azhar, die de Wereldraad van Kerken in Zuid Korea bijwoonde.

De in Genë¨ve gevestigde Wereldraad van Kerken werd na de Tweede Wereldoorlog opgericht. Het moest een forum worden voor Christenen om verschillende takken van het Christendom dichter bij elkaar te brengen na eeuwen van verdeeldheid. Sinds die tijd hebben anglicanen, lutheranen, orthodoxen en evangelische Christenen allen met hun eigen geschiedenis, tradities en opvattingen gewerkt voor de dag dat er nog maar een Kerk is. Sinds die tijd is er elke zeven jaar een globaal congres waar de deelnemers van de lidkerken samen komen om te discussiëren over het geloof dat ze delen.

Dus waren er in november 2013 zo’n vier duizend Christenen van over de hele wereld bijeen in Busan, Zuid-Korea, voor de tiende Assemblee van de Wereldraad van Kerken. De keuze voor deze plaats was veelbetekenend aangezien Korea fysiek verdeeld was in twee van de zestig jaar. Onder het thema "God van leven leidt ons tot gerechtigheid en vrede" baden de aanwezigen samen, spraken ze met elkaar en discussieerden ze gepassioneerd tijden tien dagen van ontmoeting en workshop.
Niet alle Christenen evenmin als alle moslims geloven in dialoog tussen verschillende geloven. De Assemblee verliep niet zonder controverse. Buiten de Assemblee stonden lokale Christenen met spandoeken en posters. Daarop gaven ze aan dat de Wereldraad afgedwaald was van wat zij beschouwden als de leer van Christus door met mensen van een ander geloof te praten en een moderne interpretatie van de Schrift te promoten. Deze groep bestond echter maar uit een klein deel van de aanwezigen.

Bron: AsiaNews

Foto: refdag.nl