Moslims en christenen verheugen zich over bezoek paus

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Veel shiitische en soennitische lei- ders, inclusief Sala- fisten, begroeten het aanstaande bezoek van paus Benedictus aan Libanon. Ze zeggen hoop te hebben dat het de co-existentie zal versterken en de angst...
20120912Libanon01

Veel shiitische en soennitische leiders, inclusief Salafisten, begroeten het aanstaande bezoek van paus Benedictus aan Libanon. Ze zeggen hoop te hebben dat het de co-existentie zal versterken en de angst bij Christenen voor hun lot in de tumultueuze regio tot bedaren zal brengen.

Onder hen die het driedaagse bezoek van de paus toejuichen is ook de grootmoefti van Libanon, sjeik Rashid Qabbani. Tegen de Daily Star vertelde hij dat de zorgen van de Christenen in het Midden-Oosten onderwerp van de discussie zullen zijn bij het pauselijk bezoek. "Wij zullen eraan meewerken dat de zorgen die opgekomen zijn door de veranderingen in de Arabische wereld gaan verdwijnen," zei de grootmoefti. Hij voegde eraan toe dat zowel moslims als Christenen zich zorgen maken over de snelle veranderingen in het Midden-Oosten.

Gerust

"De huidige situatie in de Arabische wereld is nog altijd instabiel. Tot het moment dat we een helderder beeld hebben over wat de toekomst brengen zal, zullen ook wij zorgen hebben," zei Qabbani. Verder zei hij te hopen dat het bezoek van de paus eraan bij zou dragen de christenen gerust te stellen en de samenwerking met de moslim in Libanon en de regio te versterken. Christenen en moslims zouden niet het gevoel moeten hebben dat ze in "verschillende boten" zitten. "De regimes in de Arabische wereld zijn aan het veranderen," aldus Qabbani, "en we willen allemaal veiligheid, gelijkheid en gerechtigheid. "Ik hoop dat het bezoek van de paus dat naar boven zal brengen." De paus zal de moslimleiders zaterdagmorgen ontmoeten op het Baabda Paleis.

Invloed

De shiitische geestelijke Sayyed Mohammad Hasan al-Amin beschreef de reis van de paus naar Libanon op zijn beurt als een "gezegend bezoek" en legde een verband met het bezoek van Johannes Paulus II aan het land in 1997. Dat is een teken dat Libanon een belangrijke plaats inneemt in het bewustzijn van Vaticaanse hoogwaardigheidsbekleders. Al-Amin zei in te schatten dat het bezoek niet alleen voor de Christenen van invloed zou zijn, maar voor alle Libanezen. "De Christenen vormen een grote minderheid in Libanon en het bezoek van de paus vestigt de aandacht op de noodzaak van co-existentie tussen de moslims en Christenen," zei de shiiet.

 

Bron: Daily Star

Foto: nl.wikipedia.org