Moslimdorpelingen in Egypte belagen kerk

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
De tweede aanslag op bezittingen van Christenen in de provincie in minder dan vijf weken...
20130221_Egypt_Kopten

(Caïro, Egypte, Morning Star News) Volgens getuigen deden Moslim dorpsbewoners in de Egyptische provincie Fayoum dit weekend een aanval op hun kerk – ze bekogelden vier Christenen met stenen – ze zetten de kerk gedeeltelijk in brand en haalden het kruis bovenop het gebouw naar beneden.

Dit artikel is als extra achtergrond informatie naast het artikel: ‘Koptische Kerk verwoest door Salafisten’ van di 19 februari 2013.

Het is de tweede aanslag op bezittingen van Koptische Orthodoxe Christenen in iets meer dan één maand tijd. De aanslag op de kerk van Mar Girgis vond plaats op vrijdag 15 februari om drie uur ‘s middags na afloop van de dienst in de stad Tamiyyah 103 kilometer ten zuidwesten van Cairo.
"Het was een gewone dag die begon met een kerkdienst en Zondagschool", zei een dertigjarige
Koptisch Orthodox Christelijke kerkganger. Zoals gewoonlijk gingen de meeste mensen na afloop naar huis maar sommigen bleven achter. Terwijl wij daar zaten, zagen we al die mensen toestromen zoals dat op t.v. gebeurt op het Tahirplein, met de bedoeling de kerk aan te vallen.

Ongeveer 20 tot 30 dorpelingen, de meeste lid van een groot moslimgezin uit het dorp kwamen bij de kerk samen en begonnen met stenen te smijten en ramen in te gooien. Tenslotte gooide de menigte Molotov-achtige projectielen naar het gebouw om het zo in lichter laaie te zetten. Gelukkig ontstonden er slechts kleine branden. Daarna verschafte men zich met geweld toegang tot het gebouw door een gat in de muur.
Eenmaal binnen, is het hen gelukt iconen en kruisen te vernielen, en ook een gedeelte van de constructie van de koepel, zodat deze instortte.
De aanval duurde verscheidene uren, het ebde ‘s nachts weg en begon de volgende dag tegen het middaguur opnieuw. De aanslagplegers probeerden de kerk weer in brand te steken maar, volgens getuigen, barstte een watertank op het dak open en zette alles onder water.
Vier mensen, waaronder een priester, raakten licht gewond door het stenengooien.
Een vreemdsoortig voorval was de aanleiding voor deze aanslag: Een moslim, wiens huis een gezamenlijk muur met de kerk deelt, maakte een gat in de muur om zo de Christenen te kunnen bespioneren.
De leden van de Christengemeenschap ontdekten het gat ongeveer drie maanden geleden.
De moslim, zijn gezin en aantal dorpsbewoners startten een intimidatiecampagne
tegen de kerk. Ze beweerden het tegen de Islamitische wetten is dat een kerk naast een moslimwoning staat.

De kerk bood aan het huis van de man te kopen. Tijdens een verzoeningspoging, (heel gebruikelijk in Egypte om conflicten op te lossen) weigerde de Moslim ieder andere oplossing dan dat de kerk het gebouw of een gedeelte ervan zou verlaten. De priester moest een document tekenen waardoor verdere uitbreiding van de kerk onmogelijk wordt. Tegen de man die het gat in de muur maakte, werd geen enkele actie ondernomen.
Tijdens de verzoeningsbijeenkomst verboden de regeringsvertegenwoordigers de kerk iets aan het gat in de muur te veranderen, tegen de tijd van de aanslag was het gat een vierkante meter groot.
Bij de eerste aanslag stond de politie toe te kijken en deed niets. De tweede dag namen ze enkele dorpelingen in hechtenis.

Een priester die de situatie goed kent, zei dat een invloedrijke Salafistische moslim, die het kerkgebouw graag ziet verdwijnen, de moslimbuurman onder druk zet of hem in conflict wil laten komen met de kerk. Deze informatie kon echter niet door onafhankelijke bronnen bevestigd worden.
De inwoners zeggen dat de moslim het huis naast de kerk 10 jaar geleden betrok. De kerk van Mar Girgis werd in de jaren tachtig gebouwd. Eerst als lemen constructie. Het werd later herbouwd met moderne stenen met uitzondering van de muur die doorbroken werd. De kerk onderging net een aantal renovaties toen de moslim begon met het bespioneren van de kerkgemeenschap.

Het gebouw was het godsdienstige centrum voor ongeveer 180 Koptisch Orthodoxe gezinnen uit het dorp Sersna dat deel uitmaakt van Taiyyah, op zijn beurt onderdeel van de stad Fayoum.
Een lid van de kerkgemeenschap, van wie de identiteit om veiligheidsredenen niet wordt vermeld, zegt dat de aanslag verwacht werd. Sinds de lente revolutie van 2011 in Egypte zijn de spanningen met bepaalde moslimgroepen toegenomen. Tien jongeren hebben, om beurten, elke nacht, de wacht gehouden bij het kerkgebouw om aanvallen te voorkomen. De aanslag van vrijdag vond plaats voordat de jongeren ter plekke waren.

Op 15 januari vielen honderden moslims een Koptisch gemeenschapscentrum in aanbouw, dat de nodige vergunningen had, aan. Plaatselijke moslims beschuldigden de instelling ervan een kerk aan het bouwen te zijn en nadat de plaatselijke moskeeleiders door hun megafoons opriepen om de Islam te verdedigen verzamelde zich een menigte, ze omsingelden het gebouw en braken het tot de grond toe af. Niemand werd in verband met de aanslag gearresteerd. Na de aanval in Tamiyyay richtte de overheid versperringen op om te voorkomen dat verslaggevers ter plekke konden komen. Een priester zei dat de overheid de Kopten in het gebied lastig vallen om hen te doen zwijgen over het gebeuren. Een andere priester die uit angst voor wraak naamloos wil blijven zei dat de verzoeningsbijeenkomsten tot mislukken gedoemd zijn omdat de eisen die de moslims stellen succes "onmogelijk" maken.

Bron: Morning Star News

Bron foto: Morning Star News