Morsi, Egyptes nieuwe dictator, brengt het land in groot gevaar

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
De president heeft zich de wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht toegeëigend. Egyptes Procureur-Generaal Abdel Meguid Mahmoud is weggestuurd vanwege te nauwe banden met...
20121203Egypt_Morsi

De president heeft zich de wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht toegeëigend. Egyptes Procureur-Generaal Abdel Meguid Mahmoud is weggestuurd vanwege te nauwe banden met Mubaraks regime. De woordvoerder voor de Katholieke Kerk vreest de invoering van de Sharia in een land dat wordt overheerst door een Islamistische minderheid. Jonge demonstranten gaan naar het Tahrir-plein.

"Egypte is in groot gevaar. De Moslim Broederschap bezit nu alle politieke macht: de wetgevende, uitvoerende en de rechtsprekende macht. Niemand kan ze nog tegenhouden." Dit verklaarde priester Rafic Greiche, woordvoerder van de Katholieke Kerk in Egypte, tegenover AsiaNews. De president heeft onlangs constitutionele amendementen aangenomen die "de Moslim Broederschap en de Salafisten een onbeperkte macht geven." Volgens de priester voert de Moslim Broederschap een nauwgezet plan uit om in Egypte de Sharia in te voeren.

De polarisatie in Egypte was vandaag duidelijk zichtbaar in de straten van Caïro waar demonstraties op gang kwamen. Voor het hoofdbureau van de Partij voor Rechtvaardigheid en Vrijheid vierden duizenden Islamisten Morsi’s "overwinning" op de tegenstanders van de Sharia.

Aanhangers van de democratie kwamen bij elkaar op het Tahrirplein om het bloedbad te herdenken dat plaatsvond in de Mohamed Mahmoud-straat en om alle Egyptenaren op te roepen tot een nieuwe revolutie tegen de wurggreep van de Moslim Broederschap.

Met één pennenstreek veranderde President Morsi per decreet de constitutie, waarbij hij zijn functie aan het hoofd stelde van de gerechtshoven, waaronder het constitutionele hof. In juni maakte een wet alle door de president uitgevaardigde verklaringen, wetten en verordeningen onherroepelijk en bindend en onbetwistbaar voor alle overheidsinstellingen.

Ter afleiding heeft de Egyptische president voorgesteld om de rechtszaken te heropenen tegen politiefunctionarissen die betrokken waren bij geweldplegingen tegen demonstranten op het Tahrirplein. Ook verhoogde hij de tegemoetkomingen aan de martelaren van de revolutie.

Volgens Greiche probeert de Islamistische leider de aandacht van het volk af te leiden van zijn echte doel. Andere verordeningen beschermen de nu opgeheven Shura-Raad van het verwijt niet grondwettelijk te zijn, en geven de leider de macht om de door Islamisten overheerste constitutionele vergadering op te heffen.

Volgens de priester "heeft Morsi gewacht totdat liberalen en Christenen hun posten verlieten zodat Islamisten ongehinderd de constitutie konden opstellen€¦ De enige uitweg is om tegen te stemmen bij het constitutionele referendum. Echter, van de bevolking leeft 40 procent in armoede en op het platteland, waar Islamisten sterk vertegenwoordigd zijn doordat ze stemmen kopen in ruil voor zakken graan, vlees en rijst."

Maar, zo zegt Greiche, "nu gaan de meeste stemmen op voor de liberale partij. Bij verkiezingen zou ze een meerderheid halen. Islamisten zijn in de minderheid en willen geen nieuwe stemming." Nu vraagt menigeen zich af hoe de leider van de Moslim Broederschap zo veel macht naar zich toe heeft kunnen trekken, terwijl zijn functie in zijn eigen woorden slechts vertegenwoordigend zou zijn.

Terwijl hij beweerde de idealen van de Jasmijn Revolutie te verdedigen, verving hij alle rechters die onder Mubarak waren aangesteld, door zijn eigen makkers. De laatste weigeraar was Procureur-Generaal Abdel Meguid Mahmoud, een tegenstander van Morsi die al maandenlang probeerde om de door Islamisten overheerste constituerende vergadering te ontbinden. Egyptes nieuwe sterke man koos in zijn plaats Talaat Ibrahim Mohamed Abdullah, een voormalig vice-president van het constitutionele hof die nauwe banden heeft met de Moslim Broederschap.

In de Egyptische media is de president voor deze actie scherp bekritiseerd door veel liberalen alsook gewone burgers.Volgens Mohamed el-Baradei, voormalig president van het Internationale Atoomagentschap (IAEA) en voormalig presidentskandidaat, "heeft Morsi nu alle staatsmacht onrechtmatig in bezit genomen en zichzelf aangesteld als Egyptes nieuwe farao. Voor de revolutie een grote tegenslag die vreselijke gevolgen kan hebben." Onlangs hebben anti-Islamistische demonstranten brandgesticht in de kantoren van de Partij voor Rechtvaardigheid en Vrijheid in Ismailiya, Suez en in Port Said. In Alexandrië zijn gewelddadige conflicten opgelaaid tussen jonge democratische activisten en de Moslim Broederschap. (S.C.)

Bron en foto: AsiaNews

Vertaling: Camiel Donkers