Morsi-aanhang woedend, kerken in brand

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
De spanningen in Egypte liepen vrij- dagmiddag hoog op tijdens de protest- mars tegen het legeroptreden van afgelopen woens- dag. Toen kwamen meer...
20130816_Egypte01

De spanningen in Egypte liepen vrijdagmiddag hoog op tijdens de protestmars tegen het legeroptreden van afge- lopen woensdag. Toen kwa- men meer dan 600 mensen om bij de ontruiming door het leger van twee protest- kampen van aanhangers van de afgezette president Morsi.

De achterban van de afgezette president, de Moslimbroederschap, had vrijdag uitgeroepen tot een "dag van woede".

Kerken in brand

Terwijl de omvang van de bloedige confrontatie zich af begint te tekenen wordt ook duidelijk dat een deel van de Morsi-aanhang zich tegen de Christelijke minderheid heeft gekeerd. Woensdag werd gemeld dat 22 kerken in vlammen op zijn gegaan naast tientallen huizen, winkels en bedrijven van Christenen. Andere bronnen spreken van 39 verwoeste godshuizen terwijl en sommige zelfs van meer dan vijftig. Verschillende huizen en winkels werden gemerkt met een kruis, en met gewelddadige slogans beklad als om ze aan te duiden als een mogelijk doelwit voor toekomstige aanvallen.

Angst

Veel Christenen zijn bang dat de protesten van vrijdag opnieuw tot geweld zullen leiden en dat zij opnieuw het doelwit zullen zijn. Morsi-aanhangers beschuldigen de Christenen ervan aan de afzetting van hun president te hebben gezeten, terwijl de Christenen slechts een minderheid vormen in het overwegend Islamitische land. Christenen zijn de laatste jaren steeds vaker het slachtoffer van pesterijen tot en met geweld, zelfs van de kant van de overheid. Omdat dit onder het bewind van president Morsi nog meer toenam en de onrust in het land groeide schaarde de Koptische paus Tawadrous zich achter de afzetting van de president.

Kort daarna werd een Koptische priester op straat doodgeschoten en een Christelijke zakenman ontvoerd en onthoofd.

Bescherming

Anti-Morsigroepen hebben hun leden opgeroepen om Christelijke kerken, huizen en winkels te beschermen tegen mogelijke aanvallen.
De VN-Veiligheidsraad heeft na een spoedvergadering de partijen opgeroepen om "maximale terughoudendheid" te betrachten. De Amerikaanse president Barack Obama heeft kritiek geuit op het bloedvergieten en annuleerde gezamenlijke militaire oefeningen met het Egyptische leger. Militaire hulp aan de Egyptische strijdkrachten is echter niet geblokkeerd.

De Nederlandse Minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans heeft de Egyptische ambassadeur ontboden om hem het ongenoegen van de Nederlandse regering over het legeroptreden over te brengen.

Bron en foto: AsiaNews