Mobiliteit catecheten in "Pakistaans Vaticaan"

Project
ACN-20160219paki36749

Project in Pakistan
Khushpur is het grootste katholieke dorp van Pakistan, dat met een knipoog ook wel het “Pakistaanse Vaticaan” wordt genoemd. Het ligt 400 km ten zuiden van Faisalabad en werd in 1902 door Belgische missionarissen gesticht. Destijds was er daar niets, geen medische verzorging en zelfs geen straten, om van elektriciteit en telefoon maar helemaal te zwijgen. Het wemelde er van slangen. In de loop van de tijd werd de plaats met haar bijna 8000 katholieken en een uitzonderlijk actief kerkelijk leven, toch het bolwerk van de katholieke Kerk in Pakistan. Tot op heden zijn uit de katholieke gemeenschap daar twee bisschoppen, 35 priesters, honderd kloosterzusters en meerder kloosterbroeders voortgekomen. Er is een school, een kerk en een Dominicanerklooster.

Getuige voor Christus
De op 2 maart 2011 vermoorde katholieke minister voor Minderheden, Shahbaz Bhatti, kwam ook hier vandaan. De 42-jarige minister werd wegens zijn acties tegen de blasfemiewet, in zijn auto op weg naar zijn werk, door gemaskerde mannen gedood door salvo’s van machinegeweren. Een Taliban-groepering eiste de aanslag op. Hij is in zijn geboortedorp begraven en zijn graf wordt tot op heden met rozenblaadjes bestrooid. De Pakistaanse Bisschoppenconferentie diende al drie weken na zijn dood een officiële aanvraag in bij het Vaticaan om hem op de lijst van de „Martelaren van de Wereldkerk” op te nemen. Nog in zijn laatste interview had de minister zijn betrokkenheid als een „getuigenis voor Christus“ bestempeld.

Een belangrijke rol bij het doorgeven van het geloof
Sinds 1952 staat daar ook het „Nationale Vormingscentrum voor Catecheten“, dat door Kerk in Nood wordt gesteund. Sinds 1965 wordt het geleid door de broeders van de La Salle. Tot nu toe hebben daar meer dan 900 catecheten hun opleiding afgesloten. Momenteel beëindigen 42 mannen in het centrum hun driejarige opleiding. Zij komen uit heel Pakistan en zullen na voltooiing van hun opleiding weer terugkeren naar de bisdommen waar zij vandaan komen, om daar de Kerk te dienen. Omdat vele van de parochies zich uitstrekken over grote gebieden en zij vaak ook meerdere dorpen omvatten die niet zelden zeer afgelegen liggen, spelen de catecheten een belangrijke rol bij het doorgeven van het geloof, want de priesters kunnen niet overal tegelijkertijd aanwezig zijn.

Oeroud slurpend voertuig
Omdat het dorp Khushpur, ondanks zijn grote betekenis voor de katholieke Kerk in Pakistan, relatief afgelegen ligt en moeilijk bereikbaar is en tot heden over een slechte infrastructuur beschikt, is een auto nodig om bijvoorbeeld zieke leden naar de dokter of naar het ziekenhuis te vervoeren, bestellingen te bezorgen of de toekomstige catecheten naar de verschillende parochies te brengen, waar zij het praktische gedeelte van hun opleiding voltooien. Het oeroude voertuig van het Centrum is een permanente bron van onkosten, want het slurpt benzine en moet constant worden gerepareerd. Daarom heeft Broeder Sajid Basir, de directeur van het Centrum, ons om steun gevraagd. Wij helpen met 12.000 euro.

Projectcode: 328-00-29

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.
Foto: Kerk in Nood/